01 Ноя 2019

Қимматлиқоғозларбозоридаахборотларнитақдимэтишваэълонқилишқоидаларига
3-6-ИЛОВА

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

1.

Тўлиқ:

Хорижий инвестиция иштирокидаги“Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi”акциядорликжамияти

Қисқартирилган:

ХИИ “Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi” АЖ

Биржа тикерининг номи:*

 KYEZ 

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

Ўз.Р., Бухоро вилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уй

Почта манзили:

200701, Ўз.Р., Бухоровилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уй

Электрон почта манзили:*

info@kogonyog.uz

Расмий веб-сайти:*

www.kogonyog.uz

 

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

3.

Муҳимфактнинграқами:

06

Муҳимфактнингноми:

Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

Умумий йиғилиш тури:

Навбатдаги

Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:

27 сентябр 2019 йил

Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:

07 октябр 2019 йил

Умумий йиғилиш ўтказилган жой:

Бухоро вилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уйда жойлашган«Kogon Yog-Ekstraksiya zavodi» АЖ мажлисларзали

Умумиййиғилишкворуми:

81,90 %

Овозберишгақўйилганмасалалар

Овоз бериш якунлари

ёқлаш

қарши

бетарафлар

%

сони

%

сони

%

сони

1.

Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.

100,0

41 410 274

2.

Акциядорлар умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.

100,0

41 410 274

3.

Жамият Бош директорининг 2018 йил бизнес-режасининг асосий кўрсаткичларини бажарилиши ва жамият ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.

63,13

26 138 244

36,87

15 272 030

4

Жамият Кузатув кенгашининг 2018 йил якунлари бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботини эшитиш.

99,99

41 409 394

0,002

880

5

Жамиятнинг 2018 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра жамиятнинг тафтиш комиссияси хулосасини эшитиш..

99,99

41 406 050

   

0,01

4 224

6

Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими ва корпоратив бошқарув Кодекс тавсияларига риоя қилинишининг 2018 йил якунлари бўйича мустақил баҳоланиши натижалари юзасидан ҳисоботини эшитиш.

63,12

26 134 020

36,87

15 272 030

0,03

4 224

7

Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерлик баланси, фойда ва зарари ҳисоблари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.

63.12

26 134 020

36,87

15 272 030

0,03

4 224

8

Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш ва дивиденд тўлаш тартибини тасдиқлаш.

100,0

41 410 274

9

Акциядорлар ёки унинг қонуний ҳуқуқий вориси, ёхуд меросхўри даъво қилиш учун белгиланган муддатда талаб қилиб олинмаган дивидендларини жамият ихтиёрига ўтказиш..

99,98

41 406 050

0,2

4 224

10

Жамиятнинг 2019 йил учун йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш.

64,0

26 138 244

0

0

37,0

15 272 030

11

Жамиятнинг Бош директорини танлов асосида сайлаш.

0,02

195 184

99,98

41 210 866

0

0

12

Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

100,0

41 410 274

0

0

0

0

13

Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

100,0

41 410 274

0

0

0

0

14

Жамиятнинг «Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида»ги Низомини янги таҳрирда тасдиқлаш.

0,01

199 408

0,99

41 210 866

0

0

15

Жамиятнинг «Кузатув кенгаши тўғрисида»ги Низомини янги таҳрирда тасдиқлаш.

0,01

186 736

0,99

41 210 866

0,001

12 672

16

Жамиятнинг «Ижроия органи тўғрисида»ги Низомини янги таҳрирда тасдиқлаш.

0,01

199 408

0,99

41 210 866

0

0

17

Жамиятнинг «Тафтиш комиссияси тўғрисида»ги Низомини янги таҳрирда тасдиқлаш.

0,01

199 408

0,99

41 210 866

0

0

18

XИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.

0,01

199 408

0,99

41 210 866

0

0

19

Жамиятнинг «Кузатув кенгаши аъзоларини рағбатлантириш ва (ёки) харажатларни қоплаш тартиби тўғрисида»ги Низомини тасдиқлаш.

0,01

199 408

0,99

41 210 866

0

0

20

XИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ миноритар акциядорлар қўмитасини тузиш ва «Миноритар акциядорлар қўмитаси тўғрисида»ги Низоми тасдиқлаш.

0,01

199 408

0,99

41 210 866

0

0

21

Миноритар акциядорлар қўмитаси аъзоларини сайлаш

 

0

100,0

41 410 274

0

0

 

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

1

Саноқ комиссияси аъзолари сони уч кишидан ва шахсий таркиби Исаева Майрам Мамадовна (комиссия раиси), Болтаев Замон ва Мирзаев Гайбулло Низомович таркибида саноқ комиссияси тасдиқлансин.

2

Жамият акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.

3.

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ Бош директори в.в.б.нинг 2018 йил бизнес-режасининг асосий кўрсаткичларини бажарилиши ва жамият ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.

4.

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ Кузатув кенгашининг 2018 йил якунлари бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.

5

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2018 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра жамиятнинг тафтиш комиссияси хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

6

6.1. Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими ва корпоратив бошқарув Кодекс тавсияларига риоя қилинишининг 2018 йил якунлари бўйича мустақил баҳоланиши натижалари юзасидан ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. 6.2. Жамият Бош директори ва Кузатув кенгаши аъзоларига Жамиятнинг Кодекс тавсияларига риоя қилинишининг мустақил баҳоланишида янада юқори натижага эришиши учун чора-тадбирлар кўриш вазифаси юклатилсин.

7

7.1. ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2018 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерлик баланси, фойда ва зарари ҳисоблари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин. 7.2. Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича «Korifey-Audit» МЧЖ аудиторлик ташкилотининг Миллий аудит стандартлари асосида ўтказилган ташқи аудит натижасининг ижобий хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

8

8.1. XИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2018 йилда келиб чиққан 16 465 222,69 минг сўмлик соф фойдаси тасдиқлансин. 8.2. 2018 йил фаолиятидан келиб чиқган жамият соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: 8.2.1. Жамият заҳира фондига — 823 261 134,68 тийин минг сўм (соф фойданинг 5%); 8.2.2. Оддий ва имтиёзли акциялар бўйича дивиденд тўлашга — 8 267 465 599,72 сўм (соф фойданинг 50,21%), шу жумладан: — оддий акциялар бўйича дивиденд тўлови — 8 242 080 982 сўм, бунда хар бир оддий акция бўйича 163 сўм (номинал қийматига нисбатан 47,45% миқдорда) — имтиёзли акциялар бўйича дивиденд тўлови – 25 384 617 сўм 72 тийин, бунда хар бир имтиёзли акция бўйича 85 сўм 89 тийиндан (номинал қийматига нисбатан 25% миқдорда). 8.2.3. Қолган 7 374 495 959 сўм 13 тийин (соф фойданинг 44,79 %) миқдордаги соф фойдани жамият устав фондини кейинчалик капитализациялаштириш йўли билан оширишга фойдаланиш шарти билан ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтирилсин. 8.3. Оддий ва имтиёзли акциялар учун дивидендларни пул кўринишида тўлаш, тўловларни ушбу қарор қабул қилинганидан 60 календар кундан сўнг юридик шахсларга уларни ҳисоб рақамига пул кўчириш йўли билан ва жисмоний шахсларга дивиденд тўлови бошлангандан 60 календар куни давомида талаб қилиб келган акциядорлар ва уларнинг қонуний вакилларига пластик картасига пул кўчириш йўли билан, ушбу муддатда талаб қилиб келмаган жисмоний шахс акциядорларга «Ўзбекистон почтаси» АЖ орқали пул ўтказмаси сифатида амалга ошириш ва қонунчилик талабларига мувофиқ тўлов билан боғлиқ барча харажатларни (тўлов манбаидан ушланадиган даромад солиғидан ташқари) жамият ҳисобидан амалга оширилсин. 8.4. Жамият Ўзбекистон Республикаси норезидент акциядорининг ёзма талабига кўра унга ҳисобланган дивидендларни эркин айирбошланадиган валютага айирбошлаб, маблағларни норезидент акциядор тақдим этган банк ҳисобварағига ўтказиб берилсин.

9

9.1. Жамиятнинг эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил муддат ичида талаб қилиб олинмаган жами 3 924 812,1 cўмлик дивидендни жамият ихтиёрига қолдирилсин. 9.2. Жамият ижро органига ушбу қарор ижросини таъминлаш вазифаси юклатилсин.

10

Жамиятнинг 2019 йил учун бизнес-режаси 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

11

11.1. Жамият Бош директорини танлов асосида сайлаш масаласи Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамаси билан келишилгунга қадар қолдирилсин. 11.2 Вазирлар Маҳкамаси келишуви асосида номзод кўрсатилгунга қадар Жамият Бош директори вазифасини вақтинча бажарувчиси сифатида Файзиев Акмаль Сулаймонович сайлансин. 11.3. XИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ Бош директори вақтинча вазифасини бажариш бўйича Файзиев Акмаль Сулаймонович билан меҳнат шартномаси тузилсин.

12

Жорий ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ Кузатув кенгаши аъзолари Сангилова Азиза Бахтияровна, Ботиров Шароф Рашидович, Эрсориев Ризамат Янгибаевич, Гаппаров Жасур Ибадуллаевич, Саматов Алишер Ахматович, Шеров Жамшид Истамович ва Садирдинов Жасурбек Муроджон угли таркибида сайлансин..

13

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ тафтиш комиссияси аъзолигига Ғойибов Лазиз Ахматович, Рустамов Сарвар Равшанович ҳамда Шарипов Умиджон Шавкатовичлар сайлансин.

14

Жамиятнинг «Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида»ги Низоми янги таҳрирда 2-иловага мувофиқ тасдиқлаш таклифи рад этилсин.

15

Жамиятнинг «Кузатув кенгаши тўғрисида»ги Низоми янги таҳрирда 3-иловага мувофиқ тасдиқлаш таклифи рад этилсин.

16

Жамиятнинг «Ижроия органи тўғрисида»ги Низоми янги таҳрирда 4-иловага мувофиқ тасдиқлаш таклифи рад этилсин.

17

Жамиятнинг «Тафтиш комиссияси тўғрисида»ги Низоми янги таҳрирда 5-иловага мувофиқ тасдиқлаш таклифи рад этилсин.

18

Жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини 6- иловага мувофиқ тасдиқлаш таклифи рад этилсин. 18.2. Жамият Уставининг янги таҳрири лойиҳасини ишлаб чиқиш мобайнида жорий акциядорлар умумий йиғилишида айтиб ўтилган кўрсатмалар инобатга олинсин.

19

Жамиятнинг “Кузатув кенгаши аъзоларини рағбатлантириш ва (ёки) харажатларни қоплаш тартиби тўғрисида”ги Низомнинг лойиҳаси7-иловага мувофиқ тасдиқлаш таклифи рад этилсин ва ушбу Низом белгиланган тартибга риоя қилинган ҳолда тайёрланиб, қайта кўриб чиқилсин

20

20.1.XИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ миноритар акциядорлар қўмитасини тузиш таклифи рад этилсин. 20.2. XИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ «Миноритар акциядорлар қўмитаси тўғрисида» ги Низоми 8-иловага мувофиқ тасдиқлаш таклифи рад этилсин.

21

XИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ миноритар акциядорлар қўмитасини тузиш таклифи рад этилганлиги сабабли қўмита аъзолигига номзодлар сайланмасин.

 

 

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш

Аъзолар тугрисида маълумот

Овозлар сони

Ф.И.Ш

Иш жойи

Унга тегишли акциялар

 

Сони

Тури

1

Сангилова Азиза Бахтияровна

Давлат активларини бошқариш Агентлиги

0

 

45 397 187

2

Ботиров Шароф Рашидович

Давлат активларини бошқариш Агентлиги

0

 

45 397 187

3

Эрсориев Ризамат Янгибаевич

Давлат активларини бошқариш Агентлиги

0

 

45 397 187

4

Гаппаров Жасурбек Ибадуллаевич

Давлат активларини бошқариш Агентлиги

0

 

45 397 187

5

Саматов Алишер Ахматович

Тадбиркор

0

 

35 717 897

6

Шеров Жамшид Истамович

Тадбиркор

0

 

35 717 897

7

Садирдинов Жасурбек Муроджон угли

тадбиркор

0

 

35 634 736

 

01 Ноя 2019

1.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ:

Хорижий инвестиция иштирокидаги“Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi”акциядорликжамияти

Қисқартирилган:

ХИИ “Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi” АЖ

Биржа тикеринингноми:*

 KYEZ 

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашганери:

Ўз.Р., Бухоро вилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уй

Почта манзили:

200701, Ўз.Р., Бухоро вилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уй

Электрон почта манзили:*

info@kogonyog.uz

Расмий веб-сайти:*

www.kogonyog.uz

3.

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

Муҳим фактнинг рақами:

08

Муҳим фактнинг номи:

Мансабдор шахсларнинг (ижроия органининг) шахсий таркибидаги ўзгаришлар

Мансабдор шахснинг ваколати тугатилган ҳолларда

Шахснинг Ф.И.Ш. ёки инвестиция активларини ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи

Лавозими

Шахсгаёки инвестиция активларини ишончли бошқарувчига тегишли бўлган акцияларнинг сони ва тури

1.

Файзиев Акмаль Сулаймонович

Бош директор в.б.

880

оддий

Мансабдор шахс сайланган (тайинланган) ҳолларда

Шахснинг Ф.И.Ш. ёки инвестиция активларини ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи

Лавозими

Шахсга ёки инвестиция активларин иишончли бошқарувчига тегишли бўлган акцияларнинг сони ва тури

1.

Файзиев Акмаль Сулаймонович

Бош директор в.в.б.

880

оддий

Кўрсатилган ўзгартиришлар тўғрисида эмитентнинг қарор қабул қилган органи:

Умумий йиғилиш

Қарор қабул қилинган сана:

27.09.2019 йил.

Баённоматузилган сана:

07.09.2019 йил.

Ижроия органининг шахсий таркиби

Ф.И.Ш.

Лавозими

1

Файзиев Акмаль Сулаймонович

Яккабошчилик ижроия органи — Жамият бош директори в.в.б.

     

 

 
   
   

 

 

01 Ноя 2019

Қимматли қоғозлар бозорида ахборотларни тақдим этиш ва эълон қилиш қоидаларига
3-32-ИЛОВА

1.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ:

Хорижий инвестиция иштирокидаги “Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi” акциядорлик жамияти

Қисқартирилган:

ХИИ “Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi” АЖ

Биржа тикерининг номи:*

 KYEZ 

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

Ўз.Р., Бухоро вилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уй

Почта манзили:

200701, Ўз.Р., Бухоровилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уй

Электрон почта манзили:*

info@kogonyog.uz

Расмий веб-сайти:*

www.kogonyog.uz

3.

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

Муҳим фактнинг рақами:

32

Муҳим фактнинг номи:

Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш

Эмитентнинг қарор қабул қилган органи:

Акциядорлар умумий йиғилиши

Қарор қабул қилинган сана:

27.09.2019 йил

Эмитент органи мажлиси (йиғилиши) баённомаси тузилган сана:

07.10.2019 йил

Оддий акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш*

бир дона акцияга сўмда:

163 сўм

бир дона акциянинг номинал қийматига (%да):

47,45

Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш*

бир дона акцияга сўмда:

85,89

бир дона акциянинг номинал қийматига (%да):

25

Бошқа қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш*

бир дона қимматли қоғозга (сўмда):

бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига (%да):

Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни тўлашни бошлаш ва тугаш санаси

Бошлаш санаси

Тугаш санаси

Оддий акциялар бўйича:

27.09.2019

26.11.2019

Имтиёзли акциялар бўйича:

27.09.2019

26.11.2019

Бошқа қимматли қоғозлар бўйича:

Қимматли қоғозлар бўйича ҳисобланган даромадни тўлаш шакли (пул маблағлари ва бошқа мол-мулк):

пул маблағлари, акциядорларнинг пластик карточкалари ёки ҳисоб рақамларига пул кўчириш йўли билан амалга оширилади.

 

 

01 Ноя 2019

Қимматли қоғозлар бозорида ахборотларни тақдим этиш ва эълон қилиш қоидаларига
3-8-ИЛОВА

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ:

Хорижий Инвестиция Иштирокидаги “Когон ёғ –экстракция заводи” акциядорлик жамияти

Қисқартирилган:

ХИИ “Когон ёг –экстракция заводи” АЖ

Биржа тикерининг номи:*

KYEZ

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти, Когон шахри, А.Темур кўчаси, 5а уй.

Почта манзили:

Ўзбекистон Республикаси,200701, Бухоро вилояти, Когон шахри, А.Темур кўчаси, 5а уй.

Электрон почта манзили:*

info@kogonyog.uz

Расмий веб-сайти:*

www.kogonyog.uz

3.

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

Муҳим фактнинг рақами:

08

Муҳим фактнинг номи:

Кузатув кенгаши, таркибидаги ўзгаришлар

шахснинг ваколати тугатилган ҳолларда

Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи

Лавозими

Тегишли акцияларнинг сони ва тури

1.

Акбаралиев Шавкат

Тадбиркор

2.

Шадманкулов Шерзод Аблакулович

ДАБА

3.

Эсиргапов Фахриддин

ДАБА

бош мутахассис

4.

Мирзаахмедов Одилжон Анапияевич

Молия Вазирлиги

бош мутахассис

шахс сайланган (тайинланган) ҳолларда

Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи

Лавозими

Тегишли акцияларнинг сони ва тури

1.

Сангилова Азиза Бахтияровна

ДАБА

етакчи мутахассис

2.

Эрсориев Ризамат Янгибаевич

ДАБА Бухоро вилоят бошкармаси

булим бошлиги

3.

Гаппаров Жасурбек Ибадуллаевич

ДАБА

Бош мутахассис

4.

Шероф Джамшид Истамович

тадбиркор

5.

Садирдинов Жасурбек Муроджон угли

Тадбиркор

Кўрсатилган ўзгартиришлар тўғрисида эмитентнинг қарор қабул қилган органи:

Жамият акцидорларининг навбатдаги умумий йиғилиши

Қарор қабул қилинган сана:

27.09.2019

Баённома тузилган сана:

07.10.2019

Бошқарув органи баённомасидан кўчирма ва сайланган (тайинланган) шахснинг яшаш жойи кўрсатилган ҳолда паспорт маълумотлари**

Илова қилинади.

Ўзгаргандан сўнг кузатув кенгаши нинг таркиби

Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи

Лавозими

Тегишли акцияларнинг сони ва тури

1.

Сангилова Азиза Бахтияровна

ДАбА етакчи мутахассис

 

2.

Ботиров Шароф Рашидович

ДАБА Бошкарма бошлиги

3.

Эрсориев Ризамат Янгибаевич

ДАБА Бухоро вилоят бошкармаси Булим бошлиги

4.

Гаппаров Жасур Ибадуллаевич

ДАБА Бош мутахассис

5.

Саматов Алишер Ахматович

Тадбиркор

6.

Шеров Жамшид Истамович

Тадбиркор

7.

Садирдинов Жасурбек Муроджон угли

Тадбиркор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 Ноя 2019

Қимматли қоғозлар бозорида ахборотларни тақдим этиш ва эълон қилиш қоидаларига
3-8-ИЛОВА

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ:

Хорижий Инвестиция Иштирокидаги “Когон ёғ –экстракция заводи” акциядорлик жамияти

Қисқартирилган:

ХИИ “Когон ёг –экстракция заводи” АЖ

Биржа тикерининг номи:*

KYEZ

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти, Когон шахри, А.Темур кўчаси, 5а уй.

Почта манзили:

Ўзбекистон Республикаси,200701, Бухоро вилояти, Когон шахри, А.Темур кўчаси, 5а уй.

Электрон почта манзили:*

info@kogonyog.uz

Расмий веб-сайти:*

www.kogonyog.uz

3.

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

Муҳим фактнинг рақами:

08

Муҳим фактнинг номи:

Тафтиш комиссияси таркибидаги ўзгаришлар

шахснинг ваколати тугатилган ҳолларда

Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи

Лавозими

Тегишли акцияларнинг сони ва тури

1.

Ғаниев Саидикром Бахрамович

Давлат активларини бошқариш маркази бош мутахассиси

0

шахс сайланган (тайинланган) ҳолларда

Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи

Лавозими

Тегишли акцияларнинг сони ва тури

1.

Шарипов Умиджон Шавкатович

Давлат рақобат қумитаси бош мутахассиси

0

Кўрсатилган ўзгартиришлар тўғрисида эмитентнинг қарор қабул қилган органи:

Жамият акцидорларининг навбатдаги умумий йиғилиши

Қарор қабул қилинган сана:

27.09.2019

Баённома тузилган сана:

07.10.2019

Бошқарув органи баённомасидан кўчирма ва сайланган (тайинланган) шахснинг яшаш жойи кўрсатилган ҳолда паспорт маълумотлари**

Илова қилинади.

Ўзгаргандан сўнг кузатув кенгаши нинг таркиби

Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи

Лавозими

Тегишли акцияларнинг сони ва тури

1.

Шарипов Умиджон Шавкатович

Давлат рақобат қумитаси бош мутахассиси

0

 

2.

Гойибов Лазиз Ахматович

ДАБА Бухоро вилоят бошкармаси Булим бошлиги

0

3.

Рустамов Сарвар Равшанович

Давлат рақобат қумитаси бош мутахассиси

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Окт 2019

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АО «KOGON YOG EKSTRAKSIYA ZAVODI»

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» объявленные дивиденды должны выплачивается в течении 60 дней со дня принятия решения.

В целях обеспечения выплаты дивидендов, просим Вас предоставить заявление с указанием банковских данных или почтового отделения для оплаты причитающихся Вам дивидендов. Заявления просим отправить почтой или представить в АО «Когон ег экстракция заводи» по адресу: индекс 200701, Бухарская область, г.Каган, ул А.Темура 5а. E-mail: kogonyog@mail.rutel: 0365 — 522-124-03, факс: 0365-522-24-60.

Также доводим до Вашего сведения, что в случае не предоставления заявления для оплаты дивидендов, в соответствии законодательством по истечению трех лет дивиденды будут отнесены в распоряжении общества (списаны).

 

07 Окт 2019

Қимматли қоғозлар бозорида ахборотларни тақдим этиш ва эълон қилиш қоидаларига
3-36-ИЛОВА

1.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ:

“Когон ёғ –экстракция заводи” акциядорлик жамияти

Қисқартирилган:

“Когон ёг –экстракция заводи” АЖ

Биржа тикерининг номи:*

KYEZ

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти, Когон шахри, А.Темур кўчаси, 5а уй.

Почта манзили:

Ўзбекистон Республикаси,200701, Бухоро вилояти, Когон шахри, А.Темур кўчаси, 5а уй.

Электрон почта манзили:*

info@kogonyog.uz

Расмий веб-сайти:*

www.kogonyog.uz

3.

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

Муҳим фактнинг рақами:

36

Муҳим фактнинг номи:

Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар

Жисмоний шахснинг Ф.И.Ш. ёки юридик шахснинг тўлиқ номи

Аффилланган шахснинг жойлашган ери (почта манзили), яшаш жойи

(давлат, вилоят, шаҳар, туман)

Қимматли қоғозларнинг сони (пай, улушларнинг миқдори)

Қимматли қоғозларнинг тури

Ҳолат тури

Акбаралиев Шавкат

Тошкент

0

Чиқарилган

Назиртаев Салохиддин

Тошкент

0

Чиқарилган

Эсиргапов Фахриддин

Тошкент шахри

0

Чиқарилган

Шодмонкулов Шерзод Аблакулович

Тошкент шахри

0

Чиқарилган

Мирзаахмедов Одилжон

Тошкент шахри

0

Чиқарилган

Гаппаров Жасурбек Ибадуллаевич

Тошкент

0

Киритилган

Садирдинов Жасурбек Муроджон угли

Тошкент

0

Киритилган

Сангилова Азиза Бахтияровна

Тошкент

0

Киритилган

Эрсориев Ризамат Янгибаевич

Тошкент

0

Киритилган

Шеров Джамшид Истамович

Бухоро

0

Киритилган

Эмитент томонидан аффилланган шахслар рўйхатига тегишли ўзгариш киритилган сана:

27.09.2019

Аффилланган шахслар рўйхати:

Жисмоний шахснинг Ф.И.Ш. ёки юридик шахснинг тўлиқ номи

Жойлашган ери (яшаш жойи)

(давлат, вилоят, шаҳар, туман)

Улар аффилланган шахс деб эътироф этилиш асоси

Асос(лар) содир этилган сана

1.

Давлат активларини бошқариш агентлиги

Тошкент, шаҳри.

20 фоиздан ортиқ акция эгаси

11.01.2016

2.

Newgen Trade LP

Англия, Шимолий Ирландия, Шотландия.

20 фоиздан ортиқ акция эгаси

06.08.2015

3.

Сангилова Азиза Бахтияровна

Тошкент

Кузатув кенгаши аъзоси

27.09.2019

4.

Ботиров Шарофиддин Рашидович

Тошкент

Кузатув кенгаши аъзоси

27.09.2019

5.

Гаппаров Жасур Ибадуллаевич

Тошкент

Кузатув кенгаши аъзоси

27.09.2019

6.

Эрсориев Ризамат Янгибаевич

Бухоро

Кузатув кенгаши аъзоси

27.09.2019

7.

Шеров Джамшид Истамович

Бухоро

Кузатув кенгаши аъзоси

27.09.2019

8.

Садирдинов Жасур

Тошкент

Кузатув кенгаши аъзоси

27.09.2019

9.

Саматов Алишер ахматович

Тошкент

Кузатув кенгаши аъзоси

27.09.2019

10.

Файзиев Акмаль Сулаймонович

Бухоро

Лицо, осуществляющее Жамият бош директори в.в.б

27.09.2019

11.

“BeruniyYog’gar” AJ

Коракалпагизтон Республикаси

ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс

11.01.2016

12.

”Asakayog’” AJ

Андижон вилояти

ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс

11.01.2016

13.

“Andijonyog’moy” AJ

Андижон вилояти

ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс

11.01.2016

14.

“Евроснар” МЧЖ

Бухоро вилояти

ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс

11.01.2016

15.

“Turon-Xojeli” AJ

Коракалпагизтон Республикаси

ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс

11.01.2016

16.

“Нурли дон” МЧЖ

Жиззах вилояти

ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс

11.01.2016

17.

“Бустон олами” МЧЖ

Жиззах вилояти

ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс

11.01.2016

18.

“Qarshiyog’-ekstraksiya” AJ

Қашкадарё вилояти.

ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс

11.01.2016

19.

“Kosonyog’-ekstraksiya” AJ

Қашкадарё вилояти

ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс

11.01.2016

20.

“Наманган тола-текстил”МЧЖ

Наманган вилояти

ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс

11.01.2016

21.

“Континент-Н ёг-мой” МЧЖ

Навоий вилояти.

ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс

11.01.2016

22.

“Вангозиагро-экспорт” МЧЖ

Навоий вилояти.

ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс

11.01.2016

23.

“Kattaqo’rgonyog’-moy”AJ

Самарканд вилояти

ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс

11.01.2016

24.

“Surhonoziqovqatsanoati” AJ

Сурхондарё вилояти.

ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс

11.01.2016

25.

“Агрохизматшиндонг” МЧЖ

Сурхондаре вилояти.

ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс

11.01.2016

26.

“GulistonEkstrakt-Yog’“AJ

Сирдарё вилояти

ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс

11.01.2016

27.

“Yangiyo’lyog’-moy” AJ

Тошкент вилояти

ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс

11.01.2016

28.

“Farg’onayog’-moy” AJ

Фаргона вилояти

ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс

11.01.2016

29.

“Qoqonyog’-moy”AJ

Фаргона вилояти

ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс

11.01.2016

30.

“Urganchyog’-moy” AJ

Хоразм вилояти

ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс

11.01.2016

31.

“Toshkent yog’-moy kombinati” AJ

Тошкент вилояти

ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс

11.01.2016

32.

“Uchqo’rg’on –yog’” AJ

Наманган вилояти

ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс

11.01.2016

33.

“Когон агроэкспорт” МЧЖ

Бухоро вилояти

Жамиятнинг шуъба корхонаси

25.01.2016

 

   
 

   
26 Сен 2019

«Kogon yog’-ekstraksiya zavodi» АЖ бош директор лавозимига танлов эълон қилади

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2014-йил 24-апрелдаги “Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарувнинг замонавий усулларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 4720-сонли Фармони, Корпоратив бошқарув Кодекси, жамият Уставига асосан жамият бош директори номзодларни саралаш бўйича танлов эълон қилади.

Танловда иштирок этиш учун Ўзбекистон Республикаси фуқоролари ҳамда чет эл давлатлари фуқоролари таклиф қилинади.

Малакавий талаблар танлов иштирокчиларига такдим этилади, улар жамиятнинг ижроия органи рахбари лавозимига танловни ташкил этиш ва утказиш тугрисидаги Низом билан танишишлари мумкин. Низом жамиятнинг www.kogonyog.uz расмий веб сайтида, Низомлар булимида жойлашган.

Қуйидаги шаҳслар номзод бўла олмайди:

  • -олий маълумот йўқ;
  • -муқаддам судланмаган;
  • -раҳбарлик лавозимида камида уч йил иш тажрибасига эга бўлмаган,

юридик шаҳс таъсисчиси бўлган даврда унинг айби билан жамиятнинг фаолиятини амалга ошириш учун берилган лицензия бўйича қонун талаблари бузилиши оқибатида жамиятга берилган лицензия бекор қилинган бўлса, агарда бундай бекор қилишлар бўйича 3 йилдан кам муддат ўтган бўлса.

  • Танлов хужжатларини топширишнинг оҳирги муддати- эълон берилган санадан бошлаб, 2019 йил 17 сентябрга қадар.

Танлов тахминан 2019 йил 20 сентябр куни Тошкент шахри, А.Темур кучаси 6уй, ДАБА биносида бўлиб ўтади

Танлов якунларига кура номзодлар 2019 йил 27 сентябрда бўлиб ўтадиган акциядорлар умумий йигилиши кун тартибига сайлаш учун киритиладилар.

Хужжатлар қуйидаги манзилда қабул қилинади: 200701, Бухоро вил. Когон ш. А.Темур 5а уй еки kogonyog@mail.ru, pitbull1975.12@mail.ru

Батафсил маълумот олиш учун тел.:+998 (65) 522-24-60, 522-34-55.

 

06 Сен 2019

ХИИ «Kogon Yog’-ekstraksiya zavodi» акциядорлик жамияти акциядорлари диққатига!

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ Кузатув кенгашининг 2019 йил 30-августдаги қарорига асосан 2019-йил 27-сентябр куни соат 10:00 да Жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши ўтказилишини маълум қиламиз.

Навбатдаги йиллик акциядорлар умумий йиғилиши Бухоро вилояти, Когон шаҳар, А.Темур кўчаси, 5а уйда жойлашган, ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ мажлислар залида бўлиб ўтади

Жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санаси:

– Жамият навбатдаги йиллик акциядорлар умумий йиғилишини ўтказиш ҳақида хабар бериш учун — 2019 йил 30-август;

– Жамият навбатдаги йиллик акциядорлар умумий йиғилишида иштирок этиш учун – 2019-йил 23-сентябр.

Навбатдаги йиллик умумий йиғилиш кун тартиби:

1. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.

2. Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.

3. Жамият Бош директорининг 2018 йил бизнес-режасининг асосий кўрсаткичларини бажарилиши ва жамият ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.

4. Жамият Кузатув кенгашининг 2018 йил якунлари бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботини эшитиш.

5. Жамиятнинг 2018 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра жамиятнинг тафтиш комиссияси хулосасини эшитиш.

6. Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими ва корпоратив бошқарув Кодекс тавсияларига риоя қилинишининг 2018 йил якунлари бўйича мустақил баҳоланиши натижалари юзасидан ҳисоботини эшитиш.

7. Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерлик баланси, фойда ва зарари ҳисоблари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.

8. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш ва дивиденд тўлаш тартибини тасдиқлаш.

9. Акциядорлар ёки унинг қонуний ҳуқуқий вориси, ёхуд меросхўри даъво қилиш учун белгиланган муддатда талаб қилиб олинмаган дивидендларини жамият ихтиёрига ўтказиш.

10. Жамиятнинг 2019 йил учун йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш.

11. Жамиятнинг Бош директорини танлов асосида сайлаш.

12. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

13. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

14. Жамиятнинг «Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида»ги Низомини янги таҳрирда тасдиқлаш.

15. Жамиятнинг «Кузатув кенгаши тўғрисида»ги Низомини янги таҳрирда тасдиқлаш.

16. Жамиятнинг «Ижроия органи тўғрисида»ги Низомини янги таҳрирда тасдиқлаш.

17. Жамиятнинг «Тафтиш комиссияси тўғрисида»ги Низомини янги таҳрирда тасдиқлаш.

18. XИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.

19. Жамиятнинг «Кузатув кенгаши аъзоларини рағбатлантириш ва (ёки) харажатларни қоплаш тартиби тўғрисида»ги Низомини тасдиқлаш.

20. XИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ миноритар акциядорлар қўмитасини тузиш ва “Миноритар акциядорлар қўмитаси тўғрисида”ги Низоми тасдиқлаш.

21. Миноритар акциядорлар қўмитаси аъзоларини сайлаш.

Акциядорларни рўйхатга олиш 2019-йил 27-сентябр куни соат 09:00 да бошланади. Акциядорлар навбатдаги йиллик умумий йиғилишида иштирок этиш учун акциядорлар қонунчиликка мувофиқ шахсини тасдиқловчи ҳужжатларни (паспорт) рўйхатга олиш вақтида тақдим этиши шарт. Юридик шахсларнинг вакиллари белгиланган тартибда расмийлаштирилган ишончнома билан келишлари сўралади.

Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши бўйича тайёрланган ҳужжатлар билан танишиш учун қуйидаги манзилга мурожаат қилиш мумкин: Бухоро вилояти, Когон шаҳар, А.Темур кўчаси, 5а уй.

E-mail: info@kogonyog.uz, kogonyog@mail.ru

Тел:+998 (65) 522 24 03.

ХИИ «KogonYog’-Ekstraksiyazavodi» АЖ Кузатув кенгаши

 

05 Сен 2019

АО ИИ «Kogon yog’-ekstraksiya zavodi» приглашает к участию в конкурсе по отбору кандидатуры на должность Генерального директора

Акционерное общество «Kogon yog’-ekstraksiya zavodi» приглашает к участию в конкурсе по отбору кандидатуры на должность Генерального директора АО ИИ «Kogon yog’-ekstraksiya zavodi»

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Указом Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года № УП -4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», уставом общества АО ИИ «Kogon yog’-ekstraksiya zavodi» объявляет конкурсный отбор кандидатуры на должность Генерального директора общества.

Для участия в конкурсе приглашаются граждане Республики Узбекистан, а также граждане иностранных государств, выразившие заинтересованность в участии на данном конкурсном отборе.

К участникам конкурсного отбора предъявляются квалификационные требования, с которыми они могут ознакомиться, в Положении об организации и проведении конкурсного отбора на занятие должности руководителя исполнительного органа АО ИИ «Kogon yog’-ekstraksiya zavodi», размещенное на официальном веб-сайте общества www.kogonyog.uz в разделе Положения.

При этом, в качестве кандидатов не смогут выступить лица, которые:

— не имеют высшего образования по соответствующей специальности;

— не имеют, как минимум, трехлетнего стажа работы в соответствующей сфере;

— исполняли функции единоличного исполнительного органа, входили в состав коллегиального исполнительного органа или являлись учредителями юридического лица в момент прекращения действия лицензий на осуществление указанной деятельности за нарушения лицензионных требований и условий, допущенных по вине этих лиц, если с момента такого прекращения прошло менее трех лет;

— имеют непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления;

— исполняли функции единоличного исполнительного органа или входили в состав коллегиального исполнительного органа юридического лица в момент, когда такое лицо было признано банкротом и с момента признания не истекло два года;

— находящееся в отношениях родства или свойства с другим членом наблюдательного совета или руководителем АО.

Срок приема документов — до 17 сентября 2019 года

Предполагаемая дата проведения конкурса – 20 сентября 2019 года. По итогам конкурса, отобранные кандидаты будут внесены в список кандидатов для выбора на общем собрании акционеров от 27.09.2019

Место проведения конкурса: г.Ташкент, пр.А.Темура, д.6 – здание Агентства по управлению государственным активами

Документы можно представить по электронной почте: kogonyog@mail.ru, pitbull1975.12@mail.ru

или по адресу: 200701 Бухарская область, город Каган, улица А.Темура дом 5а.

Для получения более подробной информации по проводимому конкурсному отбору заявители могут обращаться по телефону: +998 (65) 522-24-60, 522-34-55.