Мухим факт №8

Қимматлиқоғозларбозоридаахборотларнитақдимэтишваэълонқилишқоидаларига
3-8-ИЛОВА

1. ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ
Тўлиқ: “Kogon Yog-Ekstraksiya zavodi”aksiyadorlik jamiyati
Қисқартирилган: “Kogon Yog-Ekstraksiya zavodi” AJ
Биржа тикеринингноми:*  KYEZ
2. АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ
Жойлашганери: Ўз.Р., Бухоровилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уй
Почта манзили: 200701, Ўз.Р., Бухоровилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уй
Электрон почта манзили:* kogonzavod@inbox.uz
Расмий веб-сайти:* www.kogonyog.uz
3. МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ
Муҳим фактнинг рақами: 08
Муҳим фактнинг номи: Мансабдоршахсларнинг (ижроияорганининг) шахсийтаркибидагиўзгаришлар
Мансабдор шахснинг ваколати тугатилган ҳолларда
Шахснинг Ф.И.Ш. ёки инвестиция активларини ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи Лавозими Шахсга ёки инвестиция активларини ишончли бошқарувчига тегишли бўлган акцияларнинг сони ва тури
1. З.Шарипов кузатув кенгаши

аъзоси

880 оддий
2. Г.И.Касимова кузатув кенгаши

аъзоси

2948 оддий

 

3 Ж.Ш.Умаров кузатув кенгаши

аъзоси

0 0
4 А.А.Тошхужаев кузатув кенгаши

аъзоси

 

0 0
5. И.Ў.Жураев коллегиал ижроия органи аъзоси 0 0
Мансабдор шахс сайланган (тайинланган) ҳолларда
Шахснинг Ф.И.Ш. ёки инвестиция активларини ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи Лавозими Шахсгаёки инвестиция активларини ишончли бошқарувчига тегишли бўлган акцияларнинг сони ва тури
1. И.Ў.Жураев кузатув кенгаши

аъзоси

0 0
2. Б.Самадов кузатув кенгаши

аъзоси

0 0
3 А.Султанов кузатув кенгаши

аъзоси

0 0
4 Н.Еров кузатув кенгаши

аъзоси

0 0
Кўрсатилган ўзгартиришлар тўғрисида эмитентнинг қарор қабул қилган органи: Навбатдан ташқари умумий   йиғилиш
Қарор қабул қилинган сана: 08.10.2015 йил.
Баённома тузилган сана: 09.10.2015 йил
Бошқарув органи баённомасидан кўчирма ва сайланган (тайинланган) шахснинг яшаш жойи кўрсатилган ҳолда паспорт маълумотлари**
Ижроия органининг шахсий таркиби
Ф.И.Ш. Лавозими
1 Ж.И.Шеров Жамият бош директори в.б.
2 Б.Мажидов Техника хавфсизлиги мухандиси
3 И.Гуломов Молия бўйича директор в.б.
4 М.А.Мухиддинов Кадрлар бўлими бошлиғи
5 Д.Хакимов Хуқуқшунос
6 А.Сатторов Ишлаб чиқариш бўйича директор в.б.
7 Д.Т.Ражабов Бош энергетик
8 М.Исоева Лаборатория мудири
 

Жамият бош директори в.б.

 

Шеров Ж.И

Молия бўйича директор в.б. Гуломов И.Н

 

 

 

Мухим факт №06

Қимматлиқоғозларбозоридаахборотларнитақдимэтишваэълонқилишқоидаларига
3-6-ИЛОВА

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ
1. Тўлиқ: “Kogon Yog-Ekstraksiya zavodi”aksiyadorlik jamiyati
Қисқартирилган: “Kogon Yog-Ekstraksiya zavodi” AJ
Биржа тикерининг номи:*  KYEZ
2. АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ
Жойлашган ери: Ўз.Р., Бухоро вилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уй
Почта манзили: 200701, Ўз.Р., Бухоровилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уй
Электрон почта манзили:* kogonzavod@inbox.uz
Расмий веб-сайти:* www.kogonyog.uz
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ
3. Муҳим фактнинг рақами: 06
Муҳим фактнинг номи: Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
Умумий йиғилиш тури: Навбатдаги
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: 23 июн 2015 йил
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: 25 июн 2015 йил
Умумий йиғилиш ўтказилган жой: Бухоро вилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уйда жойлашган«Kogon Yog-Ekstraksiya zavodi» АЖ мажлислар зали
Умумий йиғилиш кворуми: 54,08 %
Овоз беришга қўйилган масалалар 

 

Овоз бериш якунлари
ёқлаш қарши бетарафлар
% сони % сони % сони
1. Жамиятнинг 2014 йил молия-хўжалик якуни ҳақида бош директор в.в.б.  Жамшид Истамович Шеров хисоботи, 2014 йил якуни бўйича жамият ижроия органи фаолиятига бахо бериш. 100 26 721 156
2. Жамият кузатув кенгашининг корпоратив бошқариш талабларига мувофиқ 2014 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича амалга оширилган ишлари туғрисидаги ҳисоботи ва қабул қилинган қарорларни тасдиқлаш. 100 26 721 156
3. Жамият тафтиш комиссиясининг 2014 йил якуни бўйича амалга оширилган ишлари бўйича ҳисоботи. 100 26 721 156
4 2014 йил молия-хўжалик фаолияти бўйича йиллик ҳисоботларни бухгалтерия баланси, фойда ва зарар ҳисоб варағини тасдиқлаш. 100 26 721 156
5 Жамият кузатув кенгашининг тавсияси ва Республика Молия Вазирлиги кўрсатмасига мувофиқ 2014 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш. 100 26 721 156
6 2014 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича ўтказилган аудиторлик текшируви хулосасини тасдиқлаш. 100 26 721 156
7 Жамият акциядорларининг 2015 йил 5 июндаги навбатдан ташқари умумий йиғилиши қарорининг 2,3,5-бандларининг бекор қилиниши ва жамиятнинг 2012 йилдан қолдиқ 170 864 сўм, 2013 йилдан 4 432 821 315,69 сўм, тақсимот тасдиқлангач 2014 йилдан 2 858 064 711 сўмлик ва жами 7 291 056 890,69 сўмлик манба ҳисобидан  акциялар номинал нархини ошириш йўли билан устав фондини капитализация қилиш, жамият уставига тегишли ўзгаришлар киритиш. 100 26 721 156
8 Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:  З.Ш.Шарипов — 26 891 686 овоз  О.Н.Қудратов — 0 овоз, А.А.Ишимов — 26 721 364 овоз, А.А.Тошхўжаев — 26 591 556 овоз, Ж.Ш.Умаров — 26 602 444 овоз, А.С.Сайфуллаев-26 609 100 овоз, Х.А.Тўхсанов–0 овоз, Г.И.Касимова — 26 910 756 овоз.
9 Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш:  Б.Р.Рустамов — 26 654 276 овоз  С.Ш.Шарипова — 0 овоз, З.З.Саидов-26 189 416 овоз, М.Қурбонова – 585 684 овоз, М.Темирова — 26 721 156 овоз.
10 Ижроия органи аъзоларини сайлаш 100 26 721 156
11 Жамият бош директорини сайлаш ва у билан меҳнат шартномасини бир йил муддатга тузиш. 100 26 721 156
12 Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларига ойлик бадал, корпоратив маслаҳатчига иш ҳақи миқдорини белгилаш. 100 26 721 156
13 Жамият томонидан амалга оширилган ҳомийликларни тасдиқлаш ва жамият харажатларига олиш. 100 26 721 156
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:
1. Жамиятнинг 2014 молия-хўжалик йили фаолияти хақида  бош директори  в.в.б. Ж.И.Шеров ҳисоботи тасдиқлансин ва ижроия органининг фаолияти қониқарли деб топилсин. 
2. Жамият кузатув кенгашининг 2014 йил 10 июндан 2015 йил 23 июнгача бўлган давр ичидаги фаолияти бўйича ҳисоботи тасдиқлансин ва шу давр ичида қабул қилган қарорлари тасдиқлансин.
3 Жамият тафтиш комиссияси хисоботи тадиқлансин.
4 Жамиятнинг 2014 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоб варағи тасдиқлансин.
5 Жамият кузатув кенгаши таклифи ва Республика Молия Вазирлигининг
2015 йил 28 майдаги 85/2015-сонли кўрсатмасига асосан жамият соф фойдасининг қўйидагича тақсимоти тасдиқлансин:- соф  фойданинг  319 190 550  сўмини жамият резерв  жамғармасини шакллантиришга йўналтириш,

— соф фойданинг 3 192 000 000 сўмини Республика Молия Вазирлигининг
2015 йил 28 майдаги 85/2015-сонли кўрсатмасига асосан оддий акциялар бўйича дивиденд тўловларига йўналтириш, шунингдек 295 548 дона имтиёзли акцияларнинг ҳар бир донасига акция номинал қийматининг 25 % ва жами 14 555 739 сўм миқдорида ва жами 3 206 555 739 сўмни ташкил этувчи маблағни дивидент тўловига йўналтириш, бунда бир дона оддий акцияга 64,54 сўм, бир дона имтиёзли акцияга 49,25 сўм тўланишини белгилаш,

— соф фойданинг қолган 2 858 064 711 сўми жамият устав фондини   капитализациялаштириш йўли билан оширишда фойдаланиш шарти билан ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтириш.

Дивидендлар тўловини 2015 йилнинг 1 июлдан 22 августгача бўлган муддат ичида акциядорларнинг пластик карточкалари ёки ҳисоб рақамларига пул кўчириш йўли билан амалга ошириш жамият ижроия органи зиммасига юклансин ва натижаси бўйича Кузатув кенгашига ахборот киритилсин.

6 Жамиятнинг 2014 молия-хўжалик йили якуни бўйича “Прогресс аудит” аудиторлик ташкилотининг аудиторлик хулосаси тасдиқлансин.
7 Жамият акциядорларининг 2015 йил 5 июндаги навбатдан ташқари умумий йиғилиши қарорининг 2, 3 ва 5-бандлари бекор қилинсин. 
8 Жамиятнинг 2012 йилдаги тақсимланмаган фойдасидан қолган 170 864 сўми, 2013 йилдаги соф фойданинг капитализацияга йўналтирилган 4 432 821 315,69 сўми, 2014 йил соф фойданинг капитализацияга йўналтирилган 2 858 064 711 сўми ва жами 7 291 056 890,69 сўмлик манба жамият акциялар номинал нархини ошириш йўли билан устав фондига капитализация қилишга йўналтирилсин.- Жамиятнинг умумий қиймати 17 091 797 957,5 сўмлик номинал қиймати 343,54 сўм бўлган 49 751 988 дона эгаси ёзилган (49 456 440 дона оддий ва 295 548 дона имтиёзли) нақдсиз акцияларнинг янгидан чиқарилуви амалга оширилсин.

— Жамиятнинг 343,54 сўмлик акциялари чиқарилиши натижаси билан капитализация манбасидан қолаётган 400 569,19 сўмлик сумма, бундан кейинги капитализацияда фойдаланиш шарти билан тақсимланмаган фойда таркибида қолдирилсин.

Янгидан чиқарилиши амалга ошириладиган акцияларнинг жойлаштирилиши қўйидагича белгилансин.

— Ушбу чиқарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг шартлари ва тартиби.

Ушбу чиқарилишдаги акциялар жамият акциядорлари ўртасида ёпик обуна орқали акциядорлар ўртасида акциялар тури ва сонига мутаносиб равишда аввал паст номинал қийматга эга бўлган жойлаштирилган акцияларни янгидан чиқарилган номинал қиймати оширилган акцияларга айирбошлаш йўли билан жойлаштирилади.

— Ушбу чиқарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг муддати:

Ушбу чиқарилишдаги акциялар қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органида давлат рўйхатидан ўтказилган кундан бошлаб
15 (ўн беш) календар кунидан кечиктирмасдан айирбошлаш йўли билан жойлаштирилади.

Ушбу чиқарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг тартиби:

Акциялар чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилган санадан бошлаб,
15 календарь кун ичида айирбошлаш орқали жойлаштирилади. Паст номинал қийматга эга бўлган жойлаштирилган акциялар янгидан чиқарилган номинал қиймати оширилган акцияларга айирбошланади, бунда фуқаролик-ҳуқуқий битимлар тузилмайди.

Ушбу акциялар чиқарилишини жойлаштириш учун андеррайтерлар жалб қилинмайди.

Ушбу чиқарилишдаги жойлаштирилаётган акцияларни олишга бўлган имтиёзли ҳуқуқни амалга ошириш тартиби:

Ушбу чиқарилишдаги жойлаштирилаётган акцияларни олишга бўлган имтиёзли ҳуқуқни амалга ошириш назарда тутилмаган.

Ушбу чиқарилишдаги акциялар баҳоси (баҳолари) ёки жойлаштириш баҳосини белгилаш тартиби:

Акциялар номинал қийматда, яъни 343,54 сўмдан жойлаштирилади.

Акцияларни тўлаш шартлари ва тартиби:

Аввалги чиқарилган ва жойлаштирилган 49 751 988 (49 456 440 дона оддий эгаси ёзилган нақдсиз акциялари ва 295 548 дона имтиёзли) дона нақдсиз
9 801 141 636 сўмлик акциялар номинал қиймати бўйича тўланган ҳисобланади. Акциялар янги чиқарилиши бўйича жамият устав капиталининг 7 290 656 321,5  сўмлик ошган қисми жамият акциядорларининг 2015 йил 23 июндаги навбатдаги  умумий йиғилиши қарорига асосан жамиятнинг 2015 йил 1 январ ҳолатидаги тақсимланмаган фойдаси ҳисобидан тўланади ва  бухгалтерия ёзувларида тегишли ўтказмалар амалга оширилади.

Ушбу акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топиш улуши:

Ушбу чиқарилишдаги акцияларнинг 100 фоизи жойлашмаган тақдирда ушбу чиқарилиш амалга ошмаган деб топилади.

Ушбу акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилган тақдирда эмитент томонидан акциялар тўлови сифатида олинган воситаларни қайтариш тартиби: Акциялар чиқарилуви амалга ошмаган деб топилган тақдирда, жамият бошқаруви органи томонидан акциялар номинал қийматини пасайтириш орқали устав капиталини камайтириш тўғрисида қарор қабул қилинади ҳамда бухгалтерия ёзувларида дебет “Устав капитал” 8300 ҳисобидан кредит “Тақсимланмаган фойда” 8700 ҳисобига қайта ўтказиш амалга оширилади.

9 Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 3 июндаги 387-сонли янги таҳрирда қабул қилинган “Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида”ги Қонуннинг 8-моддасига асосан мазкур чиқарилишдаги акциялар ёпиқ тарзда жойлаштирилиши муносабати билан фақатгина қимматли қоғозлар чиқарилуви тўғрисидаги қарор тасдиқланиши кузатув кенгаши томонидан амалга оширилсин.
10 Акциядорлик жамиятининг янгидан акциялар чиқарилиши билан боғлиқ ҳужжатларни расмийлаштириш ва қимматли қоғозлар бозорини тартибга солувчи ваколатли давлат органига тақдим этиш вазифаси бош директор в.б (Ж.И.Шеров)  зиммасига юклансин ва натижаси бўйича Кузатув кенгашига тегишли ахборот берилсин.
11 Жамиятнинг 2014 йил 31 июндаги RU108CO179T8-сонли ва RU208CO179T6-сонли давлат рўйхатидан ўтказилган акциялар чиқарилуви бекор қилинсин.
12. Жамият уставига қўйидаги ўзгаришлар киритилиши тасдиқлансин:- жамият устави 3.4-бандининг янги таҳрири:

“Жамият Устав фондининг миқдори 17 091 797 957,5 сўмни ташкил этиб, ҳар бирининг номинал қиймати 343,54 сўмдан бўлган 49 751 988 дона эгасининг номи ёзилган акциялардан иборат бўлиб, акцияларнинг 49 456 440 донаси оддий ва 295 548 донаси имтиёзли нақдсиз (ҳужжатсиз) акциялардан иборатдир. Устав фонди тақсимоти қўйидагича:

— давлат улуши — 52,14%, 8 911 027 719,44 сўмлик  25 938 836  дона акция;

— мехнат жамоаси улуши — 6,39%, 1 090 768 357,36 сўмлик 3 175 084 дона акция;

— эркин савдо улуши 41,48%, 7 090 001 880,72 сўмлик 20 638 068 дона акциядан иборат;

Акциянинг номинал киймати 343,54 сўмдан иборат”.

— жамият устави 3.8-бандининг янги таҳрири:

“Эълон қилинган акцияларнинг энг катта миқдори номинал қиймати 343,54 сўмдан бўлган 66 000 000 дона эгаси ёзилган оддий нақдсиз (ҳужжатсиз) акцияларни ташкил этади. Жамият келажакда шу қийматдан ошмаган миқдорда қўшимча эълон қилинган акциялар чиқаришга ва жойлаштиришга ҳақли”.

 

13. Жамият кузатув кенгаши аъзолигига А.А.Тошхужаев, З.Ш.Шарипов, Ж.Ш.Умаров, Г.И.Касимова, А.А.Ишимов, А.С.Сайфуллаев сайланган деб хисоблансин.Давлат вакили Х.Х.Умарходжаев лавозимига кўра кузатув кенгаши аъзолигига сайланмасдан киритилганлиги қайд этилсин.

 

14. Тафтиш комиссияси таркибига З.Сайидов, М.Темирова, Б.Рустамовлар  сайланган деб хисоблансин. 
15. Жамият коллегиал ижроия органи 9 кишидан иборат таркибда тузилиб, унга Ж.И.Шеров, И.Ў.Жўраев, Б.Мажидов, И.Гуломов, М.А.Мухиддинов, Д.Хакимов, А.Сатторов, Д.Т.Ражабов, М.Исоевалар сайланган деб хисоблансин.
16 Жамият бош директори вазифасини бажарувчи этиб Жамшид Истамович Шеров сайлансин ва у билан меҳнат шартномасини жамият акциядорларининг кейинги йиллик йиғилишига қадар тузиш кузатув кенгашига топширилсин.
17 Жамиятнинг давлат вакилига жамият бош директори в.б.нинг жами ойлик маошининг 100 фоизи миқдоридаги тўлов тўланиши тасдиқлансин,  жамият  кузатув кенгаши раисига жамият бош директори в.б.нинг жами ойлик маошининг 95 фоизи миқдорида, кузатув кенгаши котибига жамият кузатув кенгаши раиси жами ойлик бадалининг 50 фоизи миқдорида, кузатув кенгашининг қолган аъзоларига уларнинг бажарган иш хажмига қараб, кузатув кенгаши раиси ойлик бадалининг  35 фоизи миқдорида бадал тўланиши тасдиқлансин, жамият тафтиш комиссияси раисига жамият молия бўйича директори в.б.нинг жами ойлик маошининг 40 фоизи, тафтиш комиссияси аъзоларига жамият молия бўйича директори в.б.нинг ойлик маошининг 30 фоизи миқдорида чораклик бадал тўланиши тасдиқлансин, жамият корпоратив маслаҳатчисига жамият кузатув кенгаши раиси жами ойлик бадалининг 85 фоизи миқдоридаги ойлик иш хаққи белгилансин. 
18 Жамият томонидан амалга оширилган ҳомийликлар тасдиқлансин ва жамият харажатларига олинсин.

Жамият бош директори в.б.                                                ____Шеров Ж.И__

Молия бўйича директор в.б.                                                __Гуломов И.Н._

Мухим факт №06

Қимматли қоғозлар бозорида ахборотларни тақдим этиш ва эълон қилиш  қоидаларига
3-6-ИЛОВА

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ
1. Тўлиқ: “Kogon Yog-Ekstraksiya zavodi”aksiyadorlik jamiyati
Қисқартирилган: “Kogon Yog-Ekstraksiya zavodi” AJ
Биржа тикерининг номи:*  KYEZ
2. АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ
Жойлашган ери: Ўз.Р., Бухоро вилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уй
Почта манзили: 200701, Ўз.Р., Бухоро вилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уй
Электрон почта манзили:* kogonzavod@inbox.uz
Расмий веб-сайти:* www.kogonyog.uz
  МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ
3. Муҳим фактнинг рақами: 06
Муҳим фактнинг номи: Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
Умумий йиғилиш тури: Навбатдаги
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: 23 июн 2015 йил
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: 24 июн 2015 йил
Умумий йиғилиш ўтказилган жой: Бухоро вилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уйда жойлашган «Kogon Yog-Ekstraksiya zavodi» АЖ мажлисла рзали
Умумий йиғилиш кворуми: 53.31 %
Овоз беришга қўйилган масалалар

 

 

Овоз бериш якунлари
ёқлаш қарши бетарафлар
% сони % сони % сони
1. Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш. 100 26367220
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 28 апрелдаги ПҚ-2340-сонли Қарори бўйича жамиятнинг устав капиталидаги 52,14 фоизлик давлат улушини 51 фоизгача камайтириш ҳисобидан қўшимча акциялар чиқариш. 100 26367220
3. Жамият Уставига ва бошқарув органлари тўғрисидаги Низомларга амалдаги қонунчиликга мутаносиб ўзгартириш киритиш. 100 26367220
  Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:
1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги
ПФ-4720-сонли Фармонида келтирилган намунавий тузилма асосида тайёрланган жамият ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 28 апрелдаги ПҚ-2340-сонли Қарори бўйича жамиятнинг устав капиталидаги 52,14 фоизлик давлат улушини 51 фоизгача камайтириш ҳисобидан, умумий қиймати 218 369 575 сўмлик номинал қиймати 197 сўм бўлган 1 108  475 дона оддий эгаси ёзилган нақдсиз акциялар чиқарилсин ва жойлаштириш тартиби қўйидагича белгилангансин:

— қўшимча эълон қилинган акциялар фақатгина салоҳиятли хорижий инвесторлар ўртасида жойлаштирилади.

— қўшимча эълон қилинган акциялар ёпиқ обуна усулида салоҳиятли хорижий инвесторлар ўртасида жойлаштирилади.

— қўшимча эълон қилинган акциялар қимматли қоғозлар бозорини тартибга солувчи қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш марказининг Бухоро вилоят бошқармаси томонидан давлат рўйхатидан ўтказилган кундан бошлаб, 1 йил муддатда.

— қўшимча эълон қилинган акциялар “Тошкент” РФБ савдо майдонлари (махсус ва ёки бошқа майдонлар) ва уюшган биржа савдолари орқали белгиланган тартибда битимлар тузиш йўли орқали амалга оширилади. Акцияларни жойлаштиришда андеррайтерлар жалб қилинмайди.

— қўшимча эълон қилинган акцияларни жойлаштиришда имтиёзли ҳуқуқлар қўлланилмайди.

— қўшимча эълон қилинган акциялар учун тўловлар хорижий ёки миллий валютада нақд ва пул кўчириш орқали акциядорлик жамиятининг хорижий ва миллий валютадаги ҳисоб рақамларига тўлаш орқали амалга оширилади.

— қўшимча эълон қилинган акциялар биржа бозорида ва уюшган биржадан ташқари бозорида жойлаштирилиши муносабати билан қимматли қоғозлар умумий миқдорининг камида 30 фоизини (ўттиз) ташкил этса, чиқарилув амалга ошган деб эътироф этилади.

— қўшимча эълон қилинган акциялар чиқарилуви амалга ошмаган  деб топилса, амалдаги қонун талаблари асосида қимматли қоғозлар учун тўланган маблағлар миқдори (қайта молиялаш ставкаси инобатга олинмаган ҳолда) белгиланган тартибда қайтариб берилади.

  3. Акциядорлик жамиятининг қўшимча чиқариладиган акцияларини белгиланган тартибда чиқариш бўйича “Давлат активларини бошқариш маркази” ДУКдан тегишли буйруқ чиқариб беришни сўраб мурожаат қилинсин.
4. Жамият уставига мувофиқ, қимматли қоғозлар чиқарилуви тўғрисидаги қарор ва эмиссия рисоласини тасдиқлаш ваколати жамият кузатув кенгашига берилганлиги сабабли, ушбу чиқарилишдаги акцияларнинг қимматли қоғозлар чиқарилуви тўғрисидаги қарори ва эмиссия рисоласини тасдиқлаш кузатув кенгаши томонидан амалга оширилсин
5. Акциядорлик жамиятининг қўшимча чиқариладиган акцияларини белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказиш ва қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш Марказининг Бухоро вилоят бошқармасига тегишли ҳужжатларни тақдим этиш вазифаси жамият бошқарув органи раҳбари зиммасига юклатилсин.
6. Амалдаги қонунчиликка мутаносиб жамият Устави ва бошқарув органлари тўғрисидаги Низомларига киритилган ўзгартириш иловага асосан тасдиқлансин
  Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни Илова этилади

 

Ижроия органи рахбарининг Ф.И.Ш.                         ____Шеров Ж.И____.

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.                                         ____Гуломов И.Н.___

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли

шахснинг Ф.И.Ш.                                                           ___ Султонов Ж.____

 

 

“Kogon Yog-Ekstraksiya zavodi”aksiyadorlik jamiyati акциядорларининг

2015йил 5 июндаги навбатдан ташқари умумий йиғилиши қарори билан

жамият Уставига киритилган ўзгаришлар

М А Т Н И

 

Эски таҳрирда Янги таҳрирда
 1 Мавжуд эмас 1.6. Жамиятнинг расмий веб-сайти:

www.kogonyog.uz

2 Мавжуд эмас 2.3. Жамиятда,  ҳомийлик тўловлари ва бошқа турдаги қайтирилмайдиган ёрдамларга қилинган харажатларнинг жами йиллик миқдори, олдинги ҳисобот йили бизнес режасидаги соф фойда кўрсатгичининг бажарилиши шарти билан, шу соф фойда миқдорининг 10 фоизидан  оширилмаслиги тартиби қўлланилади.
3

 

 

3.6. Жамиятнинг устав фонди (устав капитали) акцияларнинг номинал қийматини ошириш ёки қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан  кўпайтирилиши мумкин. 3.6. Жамиятнинг устав фонди (устав капитали) қўшимча   акцияларни жойлаштириш йўли билан  кўпайтирилиши мумкин.
 

4

 

 

 

 

 

3.7. Жамиятнинг устав фондини акциялар номинал қийматини ошириш йўли билан кўпайтириш ва жамият уставига тегишли ўзгартишлар киритиш тўғрисидаги қарор акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади. Акциядорлар умумий йиғилишининг қарорига мувофиқ жамиятнинг кузатув кенгашига шундай қарорни қабул қилиш ҳуқуқи берилиши мумкин. 3.7. Қўшимча акциялар жамият томонидан жамият уставида белгиланган эълон қилинган акциялар сони доирасидагина жойлаштирилиши мумкин.

 

 

 

 

5

3.9.Қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан жамият устав фондини кўпайтириш тўғрисидаги қарор акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади. Акциядорлар умумий йиғилишининг қарорига биноан жамиятнинг кузатув кенгашига шундай қарорни қабул қилиш ҳуқуқи берилиши мумкин. 3.9.Қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан устав капиталини кўпайтириш ва жамият уставига тегишли ўзгартишлар киритиш ҳақидаги қарорлар акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан ҳамда жамиятнинг кузатув кенгаши томонидан қабул қилинади.

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Жамият Кузатув кенгашининг ваколат доирасига қуйидагилар киради:

— жамиятфаолиятинингустуворйўналишларинибелгилаш;

— акциядорларнинг йиллик ва навбатдан ташқари умумий йиғилишларини чақириш, қонунчиликда назарда тутилган ҳоллар мустасно;

— акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибини тайёрлаш;

— акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган сана, вақт ва жойни белгилаш;

— акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш учун жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санасини белгилаш;

— жамият уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ёки жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш масалаларини акциядорларнинг умумий йиғилиши ҳал қилиши учун киритиш;

— мол-мулкнингбозорқийматинибелгилашниташкилэтиш;

— жамиятнингйиллик бизнес-режасинитасдиқлаш;

— ички аудит хизматини ташкил этиш ва унинг ходимларини тайинлаш, шунингдек ҳар чоракда унинг ҳисоботларини эшитиб бориш;

— жамият ижроия органининг фаолиятига дахлдор ҳар қандай ҳужжатлардан эркин фойдаланиш ва жамият Кузатув кенгаши зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш учун бу ҳужжатларни ижроия органидан олиш. Жамият Кузатув кенгаши ва унинг аъзолари олинган ҳужжатлардан фақат хизмат мақсадларида фойдаланиши мумкин;

— аудиторлик текширувини ўтказиш тўғрисида, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш ҳақида қарор қабул қилиш;

— жамиятнинг тафтиш комиссияси аъзоларига (тафтишчисига) тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг миқдорлари юзасидан тавсиялар бериш;

— дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби юзасидан тавсиялар бериш;

— жамиятнинг захира фондидан ва бошқа фондларидан фойдаланиш;

— жамиятнинг филиалларини ташкил этиш ва ваколатхоналарини очиш;

— жамиятнинг шўъба ва  тобе хўжалик жамиятларини ташкил этиш;

— қимматли қоғозлар чиқарилуви тўғрисидаги қарор ва эмиссия рисоласини тасдиқлаш;

— аввал рўйхатдан ўтказилган қимматли қоғозлар чиқарилишларига ўзгартириш ва (ёки) қўшимчалар киритиш;

— қонунчиликда белгиланган ҳолларда Жамият томонидан йирик битимлар ва  жамият аффилланган шахслари билан битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

— жамият бошқарув раисининг ваколатлари муддатидан илгари тугатилган тақдирда, унинг вазифасини вақтинча бажарувчини тайинлаш;

— жамиятнинг тижорат ва нотижорат ташкилотлардаги иштироки билан боғлиқ битимларни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тузиш.

 

 

7.3. Жамият Кузатув кенгашининг ваколат доирасига қуйидагилар киради:

а)    жамият фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш;

б)   акциядорларнинг йиллик ва навбатдан ташқари умумий йиғилишларини чақириш, қонунчиликда назарда тутилган ҳоллар мустасно;

в)   акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибини тайёрлаш;

г)    акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган сана, вақт ва жойни белгилаш;

д)   акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш учун жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санасини белгилаш;

е)    жамият уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ёки Жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш масалаларини акциядорларнинг умумий йиғилиши ҳал қилиши учун киритиш;

ж)  мол-мулкнинг бозор қийматини белгилашни ташкил этиш;

з)    жамиятнинг устав капиталини кўпайтириш, шунингдек жамият уставига устав капиталини кўпайтириш билан боғлиқ ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

и)   корпоратив маслаҳатчини тайинлаш ва унинг фаолияти тартибини белгиловчи низомни тасдиқлаш;

к)   жамиятнинг йиллик бизнес-режасини тасдиклаш, йил давомида хом ашё ва тайёр махсулотлар нархи ҳукумат қарорлари билан ўзгартирилганда бизнес режага ўзгартириш киритиш (корректировка);

л)   ички аудит хизматини ташкил этиш ва унинг ходимларини тайинлаш, шунингдек ҳар чоракда унинг ҳисоботларини эшитиб бориш;

м)  жамият ижроия органининг фаолиятига дахлдор ҳар қандай ҳужжатлардан эркин фойдаланиш ва Жамият Кузатув кенгаши зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш учун бу ҳужжатларни ижроия органидан олиш. Жамият Кузатув кенгаши ва унинг аъзолари олинган ҳужжатлардан фақат хизмат мақсадларида фойдаланиши мумкин;

н)   аудиторлик текширувини ўтказиш тўғрисида, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш ҳақида қарор қабул қилиш;

о)   жамиятнинг тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг миқдорлари юзасидан тавсиялар бериш;

п)   дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби юзасидан тавсиялар бериш;

р)   Жамиятнинг захира фондидан ва бошқа фондларидан фойдаланиш;

с)    жамиятнинг филиалларини ташкил этиш ва ваколатхоналарини очиш;

т)    жамиятнинг шўъба ва тобе хўжалик жамиятларини ташкил этиш;

у)   қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарор ва эмиссия рисоласини тасдиқлаш;

ф)  аввал рўйхатдан ўтказилган эмиссия рисоласи ва акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарорга ўзгартириш ва (ёки) қўшимчалар киритиш;

х)   қонунчиликда белгиланган ҳолларда жамият томонидан йирик битимлар ва жамият аффилланган шахслари билан битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

ц)   жамиятнинг тижорат ва нотижорат ташкилотлардаги иштироки билан боғлиқ битимларни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тузиш;

ч)   акциядорлик жамияти ижро органи раҳбарининг танлов асосида тайинланишини юзасидан умумий йиғилишга тавсиялар бериш;

ш) акцияларни жойлаштириш (қимматли қоғозларнинг биржа бозорига ва уюшган биржадан ташқари бозорига чиқариш) нархини белгилаш.

э) жамиятнинг бошқарув аъзоларини (бош директоридан ташқари)  сайлаш (тайинлаш), уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш, унинг вақтинчалик раҳбарини сайлаш (тайинлаш), раҳбарнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;

ю) ижроия органига тўланадиган ҳақ миқдорларини белгилаш,

я) ҳукумат қарорлари асосида хомийлик ёрдамлари кўрсатиш бўйича умумий йиғилиш тасдиғига қарор қабул қилиш учун таклиф киритиш.

7 7.11-мавжуд эмас. 7.11.Жамият кузатув кенгашининг қарорлари сиртдан овоз бериш йўли билан (сўров йўли билан) жамият кузатув кенгашининг барча аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилиниши мумкин.
8 8.1. Жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилиш ваколати директор ёки жамият бошқаруви томонидан амалга оширилади. 8.1. Жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилиш ваколати бош директори томонидан амалга оширилади.
9 8.4.Жамиятнинг директори (бошқарув раиси) жамият номидан ишончномасиз иш юритади, шу жумладан унинг манфаатларини ифодалайди, жамият номидан битимлар тузади, жамиятнинг филиали ёки ваколатхонаси раҳбарини тайинлайди, штатларни тасдиқлайди, жамиятнинг барча ходимлари бажариши мажбурий бўлган буйруқлар чиқаради ва кўрсатмалар беради. 8.4.Жамиятнинг бош директори жамият номидан ишончномасиз иш юритади, шу жумладан унинг манфаатларини ифодалайди, жамият номидан битимлар тузади, жамиятнинг филиали ёки ваколатхонаси раҳбарини тайинлайди, штатларни тасдиқлайди, жамиятнинг барча ходимлари бажариши мажбурий бўлган буйруқлар чиқаради ва кўрсатмалар беради.
10 8.5. Жамият акциядорлари умумий йиғилишининг ёхуд жамият кузатув кенгашининг қарорига кўра жамият директорини ёки бошқарув аъзоларини тайинлаш танлов асосида амалга оширилиши мумкин.

 

8.5. Жамият бош директори тайинлаш танлов асосида амалга оширилади. Жамият акциядорлари умумий йиғилишининг қарорига кўра бошқарув органи бошқа аъзоларини тайинлаш танлов асосида амалга оширилиши мумкин.
11 8.6. Жамият директорининг, жамият бошқаруви аъзоларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатларида, ушбу уставда ҳамда уларнинг жамият билан бир йил муддатга тузадиган шартномада белгиланиб, шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш ёки уни бекор қилиш мумкинлиги тўғрисида ҳар йили қарор қабул қилинади. Шартнома жамият номидан жамият кузатув кенгашининг раиси ёки кузатув кенгаши ваколат берган шахс томонидан имзоланади. Жамиятнинг директори, жамият бошқарувининг раиси, ишончли бошқарувчи билан тузиладиган шартномада уларнинг жамият фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича мажбуриятлари ҳамда жамиятнинг йиллик бизнес-режасини бажариш қандай бораётганлиги юзасидан акциядорларнинг умумий йиғилиши ва жамият кузатув кенгаши олдида берадиган ҳисоботларининг даврийлиги назарда тутилиши керак. 8.6. Жамият бош директорининг, жамият бошқаруви аъзоларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатларида, ушбу уставда ҳамда уларнинг жамият билан бир йил муддатга тузадиган шартномада белгиланиб, шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш ёки уни бекор қилиш мумкинлиги тўғрисида ҳар йили қарор қабул қилинади. Шартнома жамият номидан жамият кузатув кенгашининг раиси ёки кузатув кенгаши ваколат берган шахс томонидан имзоланади. Жамиятнинг бош директори, ишончли бошқарувчи билан тузиладиган шартномада уларнинг жамият фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича мажбуриятлари ҳамда жамиятнинг йиллик бизнес-режасини бажариш қандай бораётганлиги юзасидан акциядорларнинг умумий йиғилиши ва жамият кузатув кенгаши олдида берадиган ҳисоботларининг даврийлиги назарда тутилиши керак.

 

 

12 8.7. Жамиятнинг директори (бошқарув раиси) вазифаларини бошқа ташкилотларнинг бошқарув органларидаги лавозим билан биргаликда эгаллаб туришга фақат жамият кузатув кенгашининг розилиги билан йўл қўйилади. 8.7.Жамият бош директори вазифаларини бошқа ташкилотларнинг бошқарув органларидаги лавозим билан биргаликда эгаллаб туришга фақат жамият кузатув кенгашининг розилиги билан йўл қўйилади.
13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8. Акциядорларнинг умумий йиғилиши ёки жамият кузатув кенгашижамиятнинг директори, бошқарув аъзолари билан тузилган шартномани улар шартнома шартларини бузган тақдирда тугатишга (бекор қилишга) ҳақли.Жамият кузатув кенгаши жамиятнинг директори, жамият бошқарувининг аъзолари, агар улар жамият уставини қўпол тарзда бузса ёки уларнинг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) туфайли жамиятга зарар етказилган бўлса,муддатидан илгари тугатиш (бекор қилиш) ҳуқуқига эга. 8.8. Акциядорларнинг умумий йиғилиши ёки жамият кузатув кенгашижамиятнинг бош директори, бошқарув аъзолари билан тузилган шартномани улар шартнома шартларини бузган тақдирда тугатишга (бекор қилишга) ҳақли.Жамият кузатув кенгаши жамиятнинг бош директори, жамият бошқарувининг аъзолари, агар улар жамият уставини қўпол тарзда бузса ёки уларнинг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) туфайли жамиятга зарар етказилган бўлса, муддатидан илгари тугатиш (бекор қилиш) ҳуқуқига эга.
14 8.12. Жамиятнинг ижроия органи таркибига бошқарув раиси, бош инженер, бош ҳисобчи ва жамият таркибий булинмалари раҳбари лавозимларини эгаллаган шахслар киради. Жамиятнинг ижроия органи таркиби  9 кишидан иборат.

 

8.12. Жамиятнинг ижроия органи таркибига бош директор, ишлаб чиқариш бўйича директор, молия бўйича директор, маркетинг ва хом ашё базасини ривожлантириш бўйича директор  ва жамият таркибий булинмалари раҳбари лавозимларини эгаллаган шахслар киради. Жамиятнинг ижроия органи таркиби  9 кишидан иборат.

 

 

“Kogon Yog-Ekstraksiya zavodi”A.J

Бош директори в.в.б.                                                                                           Ж.И.Шеров