Новости компании

СООБЩЕНИЕ о принятии АО “Когон ёг экстракция заводи” рекомендаций Правил корпоративного управления

СООБЩЕНИЕ

о принятии АО “Когон ёг экстракция заводи” рекомендаций Правил корпоративного управления

Акционерное общество Когон ёг экстракция заводи”  сообщает, что решением о общего собрания акционеров от 14 октября 2020 года обществом принято обязательство, начиная с 14 октября 2020 года соблюдать рекомендации Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, одобренных Решением Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 20.04.2018 г. №15.

ХИИ «Kogon Yog’-ekstraksiya zavodi» акциядорлик жамияти акциядорлари диққатига!

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ Кузатув кенгашининг 2020 йил 18-сентябрдаги қарорига асосан 2020-йил 14-октябрь куни соат 10:00 да Жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши ўтказилишини маълум қиламиз.
Навбатдаги акциядорлар умумий йиғилиши Бухоро вилояти, Когон шаҳар, А.Темур кўчаси, 5а уйда жойлашган, ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ мажлислар залида бўлиб ўтади

Жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санаси:
– Жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилишини ўтказиш ҳақида хабар бериш учун — 2020 йил 18-сентябрь;
– Жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилишида иштирок этиш учун – 2020-йил 8-октябрь.
Навбатдаги йиллик умумий йиғилиш кун тартиби:
1. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
3. Жамият Бош директорининг 2019 йил бизнес-режасининг асосий кўрсаткичларини бажарилиши ва жамият ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.
4. Жамият Кузатув кенгашининг 2019 йил якунлари бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботини эшитиш.
5. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича ташқи аудиторининг хулосасини эшитиш.
6. Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра жамиятнинг тафтиш комиссияси хулосасини эшитиш.
7. Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими ва корпоратив бошқарув Кодекс тавсияларига риоя қилинишининг 2019 йил якунлари бўйича мустақил баҳоланиши натижалари юзасидан ҳисоботини эшитиш.
8. Жамиятнинг 2019 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерлик баланси, фойда ва зарари ҳисоблари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.
9. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш ва дивиденд тўлаш тартибини тасдиқлаш.
10. Жамиятнинг 2020 йил учун йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш.
11. Жамият Бош директорини танлов асосида сайлаш тўғрисидаги “Танлов Регламенти” Низомини янги тахрирда тасдиқлаш.
12. Осиё тараққиёт банки экспертлари иштирокида ишлаб чиқилган корпоратив бошқарув қоидаларини қабул қилиш.
13. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
14. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
Акциядорларни рўйхатга олиш 2020-йил 14-октябрь куни соат 09:00 да бошланади. Акциядорлар навбатдаги йиллик умумий йиғилишида иштирок этиш учун акциядорлар қонунчиликка мувофиқ шахсини тасдиқловчи ҳужжатларни (паспорт) рўйхатга олиш вақтида тақдим этиши шарт. Юридик шахсларнинг вакиллари белгиланган тартибда расмийлаштирилган ишончнома билан келишлари сўралади.
Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши бўйича тайёрланган ҳужжатлар билан танишиш учун қуйидаги манзилга мурожаат қилиш мумкин: Бухоро вилояти, Когон шаҳар, А.Темур кўчаси, 5а уй.
E-mail:kogonyog@mail.ru
Тел:+998 (65) 522 24 03.
ХИИ «KogonYog’-Ekstraksiyazavodi» АЖ Кузатув кенгаши

ХИИ «Kogon Yog’-ekstraksiya zavodi» акциядорлик жамияти акциядорлари диққатига!

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ Кузатув кенгашининг 2020 йил 30-июндаги қарорига асосан 2020-йил 24-июль куни соат 11:00 да Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилишини маълум қиламиз.

Навбатдан ташқари акциядорлар умумий йиғилиши Бухоро вилояти, Когон шаҳар, А.Темур кўчаси, 5а уйда жойлашган, ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ мажлислар залида бўлиб ўтади

Жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санаси:

– Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш ҳақида хабар бериш учун — 2020 йил 30-июнь;

– Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишида иштирок этиш учун – 2020-йил 20-июль.

Навбатдан ташқари умумий йиғилиш кун тартиби:

1. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.

2. Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.

3. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича Халқаро молиявий хисобот стандартлари (ХМХС) ҳамда Миллий бухгалтерия хисоби стандартлари (МБХС) асосида ташқи аудиттекшируви ўтказиш учунаудиторлик ташкилоти ва унинг хизматларига тўланадиган хақнингхақнинг энг кўп миқдорини белгилаш.

Акциядорларни рўйхатга олиш 2020-йил 24-июл куни соат 10:00 да бошланади. Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишида иштирок этиш учун акциядорлар қонунчиликка мувофиқ шахсини тасдиқловчи ҳужжатларни (паспорт) рўйхатга олиш вақтида тақдим этиши шарт. Юридик шахсларнинг вакиллари белгиланган тартибда расмийлаштирилган ишончнома билан келишлари сўралади.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши бўйича тайёрланган ҳужжатлар билан танишиш учун қуйидаги манзилга мурожаат қилиш мумкин: Бухоро вилояти, Когон шаҳар, А.Темур кўчаси, 5а уй.

E-mail:kogonyog@mail.ru

Тел:+998 (65) 522 24 03.

ХИИ «KogonYog’-Ekstraksiyazavodi» АЖ Кузатув кенгаши

 

Вниманию акционеров АО «Когон ёг экстракция заводи»!

Вниманию акционеров АО «Когон ёг экстракция заводи»!

Уважаемые акционеры! В связи с тем, что Центральным депозитарием ценных бумаг Республики Узбекистан отказано в формировании реестра владельцев акциий ПИИ АО «Когон ёг экстракция заводи» (№11-2177 от 09.06.2020г.), сообщаем Вам об отмене проведения внеочередного общего собрания акционеров общества запланированного на 26 июня 2020 года и просим считать недействительными объявления которые были опубликованы 4 июня 2020 года на корпоративном сайте общества kogonyog.uz, на едином корпоративном портале openinfo.uz, на сайте «РФБ» и на Республиканской газете «Биржа»

Внеочередное общее собрание акционеров отлагается на неопределенный срок. При установлении даты ВОСА, обществом будет опубликовано объявление согласно законодательству.

 

АО «Когон ёг экстракция заводи»

 

“Когон ёғ экстракция заводи”АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида

ХАБАРНОМА

Ҳурматли акциядор, Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5а манзилда жойлашган “Когон ёғ экстракция заводи” АЖ, Сизга 2020 йил 26 июнь куни соат 14-00да “Когон ёғ экстракция заводи” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида маълум қилади.

Умумий йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга акциядорлар рўйхати
2020 йил 22 июнь ҳолатига шакллантирилган акциядорлар реестрига асосан тузилади.

Акциядорларнинг умумий йиғилиш қатнашчиларини рўйхатга олиш
2020 йил 26 июнь куни соат 13-00 да бошланиб соат 13-50 гача давом этади.

Умумий йиғилиш кун тартибига қуйидаги масалалар киритилган:

1. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш;

2. Йиғилиш регламентини тасдиқлаш;

3. “Когон ёғ экстракция заводи”АЖнинг 2019 йил якуни бўйича Миллий аудит стандартлари ва Ҳалқаро аудит стандартларига мувофиқ мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унга тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш;

4. Корпоратив бошқарув қоидаларига риоя қилиш мажбуриятини қабул қилиш;

5. “Когон ёғ экстракция заводи”АЖ бош директорини сайлаш.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилишига тайёргарлик кўриш даврида кун тартибидаги масалалар бўйича тегишли материаллар (ахборотлар) билан “Когон ёғ экстракция заводи” АЖнинг расмий веб-сайтининг “янгиликлар” бўлимида танишиш мумкин.

Умумий йиғилишда қатнашиш учун акциядорлар ўзи билан паспорт, акциядорлар вакиллари эса – Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига мувофиқ расмийлаштирилган ишончнома билан келишлари сўралади.

“Когон ёғ экстракция заводи”АЖ

 

Вниманию аудиторских организаций и независимых организаций!

Приложение № 1 к Приказу №95 П от 7 мая 2020 года

Вниманию аудиторских организаций и независимых организаций! 

  АО «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» объявляет конкурс по выбору аудиторских организаций:
1. Для проведения аудиторской проверки по Национальным стандартам аудита финансовой отчетности АО «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» по итогам 2019 года, составленной
    по национальным стандартам.
2. Для проведения аудиторской проверки по Международным стандартам аудита финансовой отчетности АО «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» по итогам 2019 года, составленной
     по международным стандартам финансовой отчетности.
3. Для проведения независимой оценки корпоративного управления АО “Когон ёғ  тэкстракция заводи” по итогам 2019 года.
     К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации:
     — имеющие лицензию на осуществление аудиторских проверок;
     — имеющие опыт работы в области оказания аудиторских услуг по Международным и по
   Национальным стандартам не менее 3 лет;
   Для участия в конкурсе кандидатам необходимо представить в АО «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi»:
— техническое предложение участника конкурса об участии в конкурсе с предварительной стоимостью проведения оценки;
— копию свидетельства о государственной регистрации;
— копии учредительных документов;
— копию соответствующей лицензии на осуществление аудиторских проверок, входящего  в перечень аудиторских организаций, допущенных к проведению внешнего аудита на
   предприятиях с пакетом акций в уставном капитале свыше 50 процентов, утвержденной Госкомконкуренции Республики Узбекистан и Министерством финансов Республики
   Узбекистан;
— копии квалификационных сертификатов и международных сертификатов;
— краткое резюме компании;
— перечень наиболее крупных клиентов аудиторской организации и соответствующий
опыт работы;
— план работы по проведению аудита и сроки выполнения работ;
— копию страхового полиса;
— проект договора;
— опись представленных документов;
— другие документы по усмотрению аудиторской организации.
Документы необходимо направить почтой или в канцелярию АО «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» (в опечатанном виде) с сопроводительным письмом не позднее 12:00 25 мая 2020 года по адресу: 200701 Узбекистан, Бухарская обл. г.Каган ул. А Тимура 5а. или в электронном виде с приложением всех, требуемых условиями конкурса, документами на адрес электронной почты kogonyog@mail.ru Тел. для справок: 0 (365) 522-24-60, 0 (365) 522-24-03.

Хорижий инвестиция иштирокидаги “Когон ёғ экстракция заводи” акциядорлик жамиятида содир этилган ўғрилик тўғрисида

Хорижий инвестиция иштирокидаги “Когон ёғ экстракция заводи” акциядорлик жамиятида содир этилган ўғрилик тўғрисида

МАЪЛУМОТ

2019 йил 18 декабр куни Бухоро вилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси 5а-уйда жойлашган Хорижий инвестиция иштирокидаги “Когон ёғ экстракция заводи” акциядорлик жамияти ҳудудида ўғрилик содир этилганлиги аниқланиб, ушбу ўғрилик жамият деворини тешган ҳолда жами 450 блокдан иборат (хар биттаси 0,9 кг. сиғимга эга бўлган 2 700 дона пахта ёғи солинган баклашка идишлар) пахта ёғи ўғирланганлиги аниқланган.

Бухоро вилояти, Когон шаҳар ИИБ ТБ бўлими томонидан Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 169-моддасининг 2-қисмига асосан жиноят иши қўзғатилиб, тергов харакатлари натижасида ушбу ўғриликни 3 нафар шахс яъни 06.10.1995 йилда туғилган Мамедов, 15.10.1985 йилда туғилган Нарзуллаев ва 04.04.1987 йилда туғилган Ашуровлар томонидан содир этилганлиги аниқланиб, ушбу шахслардан 1 нафари яъни Мамедов жамиятнинг кадоқлаш цехи ишчиси эканлиги аниқланди.

Ҳозирда қўзғатилган жиноий иш юзасидан фуқаро Ашуров қочиб кетганлиги сабабли унга нисбатан қидирув эълон қилинган бўлиб, фуқаро Мамедов ва Нарзуллаевлар тергов харакатлари бўйича кўрсатма бериб келяпти.

ХИИ “Когон ёғ экстракция заводи” раҳбарияти.

 

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АО «KOGON YOG EKSTRAKSIYA ZAVODI»

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АО «KOGON YOG EKSTRAKSIYA ZAVODI»

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» объявленные дивиденды должны выплачивается в течении 60 дней со дня принятия решения.

В целях обеспечения выплаты дивидендов, просим Вас предоставить заявление с указанием банковских данных или почтового отделения для оплаты причитающихся Вам дивидендов. Заявления просим отправить почтой или представить в АО «Когон ег экстракция заводи» по адресу: индекс 200701, Бухарская область, г.Каган, ул А.Темура 5а. E-mail: kogonyog@mail.rutel: 0365 — 522-124-03, факс: 0365-522-24-60.

Также доводим до Вашего сведения, что в случае не предоставления заявления для оплаты дивидендов, в соответствии законодательством по истечению трех лет дивиденды будут отнесены в распоряжении общества (списаны).

 

«Kogon yog’-ekstraksiya zavodi» АЖ бош директор лавозимига танлов эълон қилади

«Kogon yog’-ekstraksiya zavodi» АЖ бош директор лавозимига танлов эълон қилади

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2014-йил 24-апрелдаги “Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарувнинг замонавий усулларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 4720-сонли Фармони, Корпоратив бошқарув Кодекси, жамият Уставига асосан жамият бош директори номзодларни саралаш бўйича танлов эълон қилади.

Танловда иштирок этиш учун Ўзбекистон Республикаси фуқоролари ҳамда чет эл давлатлари фуқоролари таклиф қилинади.

Малакавий талаблар танлов иштирокчиларига такдим этилади, улар жамиятнинг ижроия органи рахбари лавозимига танловни ташкил этиш ва утказиш тугрисидаги Низом билан танишишлари мумкин. Низом жамиятнинг www.kogonyog.uz расмий веб сайтида, Низомлар булимида жойлашган.

Қуйидаги шаҳслар номзод бўла олмайди:

  • -олий маълумот йўқ;
  • -муқаддам судланмаган;
  • -раҳбарлик лавозимида камида уч йил иш тажрибасига эга бўлмаган,

юридик шаҳс таъсисчиси бўлган даврда унинг айби билан жамиятнинг фаолиятини амалга ошириш учун берилган лицензия бўйича қонун талаблари бузилиши оқибатида жамиятга берилган лицензия бекор қилинган бўлса, агарда бундай бекор қилишлар бўйича 3 йилдан кам муддат ўтган бўлса.

  • Танлов хужжатларини топширишнинг оҳирги муддати- эълон берилган санадан бошлаб, 2019 йил 17 сентябрга қадар.

Танлов тахминан 2019 йил 20 сентябр куни Тошкент шахри, А.Темур кучаси 6уй, ДАБА биносида бўлиб ўтади

Танлов якунларига кура номзодлар 2019 йил 27 сентябрда бўлиб ўтадиган акциядорлар умумий йигилиши кун тартибига сайлаш учун киритиладилар.

Хужжатлар қуйидаги манзилда қабул қилинади: 200701, Бухоро вил. Когон ш. А.Темур 5а уй еки kogonyog@mail.ru, pitbull1975.12@mail.ru

Батафсил маълумот олиш учун тел.:+998 (65) 522-24-60, 522-34-55.

 

ХИИ «Kogon Yog’-ekstraksiya zavodi» акциядорлик жамияти акциядорлари диққатига!

ХИИ «Kogon Yog’-ekstraksiya zavodi» акциядорлик жамияти акциядорлари диққатига!

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ Кузатув кенгашининг 2019 йил 30-августдаги қарорига асосан 2019-йил 27-сентябр куни соат 10:00 да Жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши ўтказилишини маълум қиламиз.

Навбатдаги йиллик акциядорлар умумий йиғилиши Бухоро вилояти, Когон шаҳар, А.Темур кўчаси, 5а уйда жойлашган, ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ мажлислар залида бўлиб ўтади

Жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санаси:

– Жамият навбатдаги йиллик акциядорлар умумий йиғилишини ўтказиш ҳақида хабар бериш учун — 2019 йил 30-август;

– Жамият навбатдаги йиллик акциядорлар умумий йиғилишида иштирок этиш учун – 2019-йил 23-сентябр.

Навбатдаги йиллик умумий йиғилиш кун тартиби:

1. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.

2. Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.

3. Жамият Бош директорининг 2018 йил бизнес-режасининг асосий кўрсаткичларини бажарилиши ва жамият ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.

4. Жамият Кузатув кенгашининг 2018 йил якунлари бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботини эшитиш.

5. Жамиятнинг 2018 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра жамиятнинг тафтиш комиссияси хулосасини эшитиш.

6. Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими ва корпоратив бошқарув Кодекс тавсияларига риоя қилинишининг 2018 йил якунлари бўйича мустақил баҳоланиши натижалари юзасидан ҳисоботини эшитиш.

7. Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерлик баланси, фойда ва зарари ҳисоблари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.

8. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш ва дивиденд тўлаш тартибини тасдиқлаш.

9. Акциядорлар ёки унинг қонуний ҳуқуқий вориси, ёхуд меросхўри даъво қилиш учун белгиланган муддатда талаб қилиб олинмаган дивидендларини жамият ихтиёрига ўтказиш.

10. Жамиятнинг 2019 йил учун йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш.

11. Жамиятнинг Бош директорини танлов асосида сайлаш.

12. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

13. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

14. Жамиятнинг «Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида»ги Низомини янги таҳрирда тасдиқлаш.

15. Жамиятнинг «Кузатув кенгаши тўғрисида»ги Низомини янги таҳрирда тасдиқлаш.

16. Жамиятнинг «Ижроия органи тўғрисида»ги Низомини янги таҳрирда тасдиқлаш.

17. Жамиятнинг «Тафтиш комиссияси тўғрисида»ги Низомини янги таҳрирда тасдиқлаш.

18. XИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.

19. Жамиятнинг «Кузатув кенгаши аъзоларини рағбатлантириш ва (ёки) харажатларни қоплаш тартиби тўғрисида»ги Низомини тасдиқлаш.

20. XИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ миноритар акциядорлар қўмитасини тузиш ва “Миноритар акциядорлар қўмитаси тўғрисида”ги Низоми тасдиқлаш.

21. Миноритар акциядорлар қўмитаси аъзоларини сайлаш.

Акциядорларни рўйхатга олиш 2019-йил 27-сентябр куни соат 09:00 да бошланади. Акциядорлар навбатдаги йиллик умумий йиғилишида иштирок этиш учун акциядорлар қонунчиликка мувофиқ шахсини тасдиқловчи ҳужжатларни (паспорт) рўйхатга олиш вақтида тақдим этиши шарт. Юридик шахсларнинг вакиллари белгиланган тартибда расмийлаштирилган ишончнома билан келишлари сўралади.

Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши бўйича тайёрланган ҳужжатлар билан танишиш учун қуйидаги манзилга мурожаат қилиш мумкин: Бухоро вилояти, Когон шаҳар, А.Темур кўчаси, 5а уй.

E-mail: info@kogonyog.uz, kogonyog@mail.ru

Тел:+998 (65) 522 24 03.

ХИИ «KogonYog’-Ekstraksiyazavodi» АЖ Кузатув кенгаши