«ТАСДИҚЛАЙМАН»

«KogonYog’-Ekstraksiyazavodi» АЖ

Бошдиректори 

_____________    Б.Ж.Тешаев

2018 йил“19” январ

ЖИСМОНИЙ ВА ЮРИДИК ШАХСЛАРНИМУРОЖААТЛАРИ БЎЙИЧА «KOGONYOG’-EKSTRAKSIYAZAVODI»AJ

РАХБАРЛАРИ ТОМОНИДАН ҚАБУЛ ҚИЛИШ КУНЛАРИ

ЖАДВАЛИ

  №

Ф.И.Ш

Лавозими

Кабул килишвакти

1

Тешаев Барно Жумаевич

Бош директор

Ҳар ҳафтанинг жума куни соат 1500 дан1700 га қадар

2

Ахмедов Илхом Исматович

Ишлаб чиқариш бўйича директор

Ҳар ҳафтанинг жума куни соат 1500 дан1700 га қадар

4

Ғуломов Искандар Нормуродович

Бош ҳиособчи

Ҳар ҳафтанинг жума куни соат 1500 дан1700 га қадар

5

Хакимов Давлат Туробович

Персонални бошқариш бўлими бошлиғи

Ҳар ҳафтанинг жума куни соат 1500 дан1700 га қадар

6

Хамроев Отабек Рахматович

Ҳуқуқшунос

Ҳар ҳафтанинг жума куни соат 1500 дан1700 га қадар

7

Турсунова Шоира Бақоевна

Меҳнат ва иш ҳақи мухандиси

Ҳар ҳафтанинг жума куни соат 1500 дан1700 га қадар

8

Аллаберганов Шерзод Ўктамович

Касаба уюшма Кумитаси раиси

Ҳар ҳафтанинг жума куни соат 1500 дан1700 га қадар

ФУКАРОЛАРНИНГ МУРОЖААТЛАРИ ВА АРИЗАЛАРИ БЎЙИЧА

ҚУЙИДАГИ ТЕЛЕФОНГА МУРОЖААТ ҚИЛИНСИН: 0365 522 24 60;

 Ёзма мурожаат мурожаат этувчи жисмоний шахснинг имзоси ёки мурожаат этувчи юридик шахс рахбарининг ёхуд ваколатли шахснинг имзоси билан тасдиқланган бўлиши лозим. Жисмоний шахснинг ёзма мурожаатини мурожаат этувчининг имзоси билан тасдиқлаш имкони бўлган тақдирда, бу мурожаат уни ёзиб берган шахснинг имзоси билан тасдиқланиб, унинг фамилияси (исми, отасининг исми) ҳам қўшимча ёзиб қўйилиши керак.

Электрон мурожаат электрон рақамли имзо билан тасдиқланган ва электрон ҳужжатнинг уни идентификация қилиш имкониятини берадиган бошқа реқвизитларига эга бўлган электрон хужжат шаклида бўлиши керак. Электрон мурожаат қонунда белгиланган талабларга мувофиқ бўлиши керак.

Жисмоний шахснинг фамилияси (исми, отасининг исми), унинг яшаш жойи тўғрисидаги маълумотлар ёки юридик шахснинг тўлиқ номи, унинг жойлашган ери (почта манзили) тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилмаган, шунингдек имзо (электрон рақамли имзо) билан тасдиқланмаган мурожаатлар аноним мурожаатлар деб ҳисобланади ва кўриб чиқилмайди.

2014 йил 03 декабрдаги “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисидаги”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни.