Мухим факт №8

Қимматлиқоғозларбозоридаахборотларнитақдимэтишваэълонқилишқоидаларига
3-8-ИЛОВА

1. ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ
Тўлиқ: “Kogon Yog-Ekstraksiya zavodi”aksiyadorlik jamiyati
Қисқартирилган: “Kogon Yog-Ekstraksiya zavodi” AJ
Биржа тикеринингноми:*  KYEZ
2. АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ
Жойлашганери: Ўз.Р., Бухоровилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уй
Почта манзили: 200701, Ўз.Р., Бухоровилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уй
Электрон почта манзили:* kogonzavod@inbox.uz
Расмий веб-сайти:* www.kogonyog.uz
3. МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ
Муҳим фактнинг рақами: 08
Муҳим фактнинг номи: Мансабдоршахсларнинг (ижроияорганининг) шахсийтаркибидагиўзгаришлар
Мансабдор шахснинг ваколати тугатилган ҳолларда
Шахснинг Ф.И.Ш. ёки инвестиция активларини ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи Лавозими Шахсга ёки инвестиция активларини ишончли бошқарувчига тегишли бўлган акцияларнинг сони ва тури
1. З.Шарипов кузатув кенгаши

аъзоси

880 оддий
2. Г.И.Касимова кузатув кенгаши

аъзоси

2948 оддий

 

3 Ж.Ш.Умаров кузатув кенгаши

аъзоси

0 0
4 А.А.Тошхужаев кузатув кенгаши

аъзоси

 

0 0
5. И.Ў.Жураев коллегиал ижроия органи аъзоси 0 0
Мансабдор шахс сайланган (тайинланган) ҳолларда
Шахснинг Ф.И.Ш. ёки инвестиция активларини ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи Лавозими Шахсгаёки инвестиция активларини ишончли бошқарувчига тегишли бўлган акцияларнинг сони ва тури
1. И.Ў.Жураев кузатув кенгаши

аъзоси

0 0
2. Б.Самадов кузатув кенгаши

аъзоси

0 0
3 А.Султанов кузатув кенгаши

аъзоси

0 0
4 Н.Еров кузатув кенгаши

аъзоси

0 0
Кўрсатилган ўзгартиришлар тўғрисида эмитентнинг қарор қабул қилган органи: Навбатдан ташқари умумий   йиғилиш
Қарор қабул қилинган сана: 08.10.2015 йил.
Баённома тузилган сана: 09.10.2015 йил
Бошқарув органи баённомасидан кўчирма ва сайланган (тайинланган) шахснинг яшаш жойи кўрсатилган ҳолда паспорт маълумотлари**
Ижроия органининг шахсий таркиби
Ф.И.Ш. Лавозими
1 Ж.И.Шеров Жамият бош директори в.б.
2 Б.Мажидов Техника хавфсизлиги мухандиси
3 И.Гуломов Молия бўйича директор в.б.
4 М.А.Мухиддинов Кадрлар бўлими бошлиғи
5 Д.Хакимов Хуқуқшунос
6 А.Сатторов Ишлаб чиқариш бўйича директор в.б.
7 Д.Т.Ражабов Бош энергетик
8 М.Исоева Лаборатория мудири
 

Жамият бош директори в.б.

 

Шеров Ж.И

Молия бўйича директор в.б. Гуломов И.Н