Мухим факт №08

1.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ:

Хорижий инвестиция иштирокидаги“Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi”акциядорликжамияти

Қисқартирилган:

ХИИ “Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi” АЖ

Биржа тикеринингноми:*

 KYEZ 

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашганери:

Ўз.Р., Бухоровилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уй

Почта манзили:

200701, Ўз.Р., Бухоровилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уй

Электрон почта манзили:*

info@kogonyog.uz

Расмий веб-сайти:*

www.kogonyog.uz

3.

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

Муҳимфактнинграқами:

08

Муҳимфактнингноми:

Мансабдоршахсларнинг (ижроияорганининг) шахсийтаркибидагиўзгаришлар

Мансабдоршахснингваколатитугатилганҳолларда

Шахснинг Ф.И.Ш. ёки инвестиция активлариниишончлибошқарувчинингтўлиқноми

Лавозими

Шахсгаёки инвестиция активлариниишончлибошқарувчигатегишлибўлганакцияларнинг сони ватури

1.

Б.Р.Рустамов

Тафтиш комиссияси аъзоси

0

0

2.

З.З.Сайидов

Тафтиш комиссияси аъзоси

0

0

3

Ш.С.Камалов

Тафтиш комиссияси аъзоси

0

0

Мансабдоршахссайланган (тайинланган) ҳолларда

Шахснинг Ф.И.Ш. ёки инвестиция активлариниишончлибошқарувчинингтўлиқноми

Лавозими

Шахсгаёки инвестиция активлариниишончлибошқарувчигатегишлибўлганакцияларнинг сони ватури

1.

Д.А.Маматқулов

Тафтиш комиссияси аъзоси

0

0

2.

И.И.Ибрагимов

Тафтиш комиссияси аъзоси

0

0

3

А.М.Султанов

Тафтиш комиссияси аъзоси

0

0

Кўрсатилганўзгартиришлартўғрисидаэмитентнингқарорқабулқилганоргани:

Умумиййиғилиш

Қарорқабулқилинган сана:

30.06.2017 йил.

Баённоматузилган сана:

30.06.2017 йил

Ижроияорганинингшахсийтаркиби

Ф.И.Ш.

Лавозими

1

Ж.И.Шеров

Яккабошчилик ижроия органи — Жамият бош директори

     
   
   
   

20 thoughts on “Мухим факт №08

  1. Pedrofaili

    best place to buy generic viagra online: viagra — viagra without a doctor prescription usa

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.