мухим факт №32

Қимматлиқоғозларбозоридаахборотларнитақдимэтишваэълонқилишқоидаларига
3-32-ИЛОВА

1.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ:

Хорижий инвестиция иштирокидаги“Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi”акциядорликжамияти

Қисқартирилган:

ХИИ “Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi” АЖ

Биржа тикеринингноми:*

 KYEZ 

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашганери:

Ўз.Р., Бухоровилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уй

Почта манзили:

200701, Ўз.Р., Бухоровилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уй

Электрон почта манзили:*

info@kogonyog.uz

Расмий веб-сайти:*

www.kogonyog.uz

3.

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

Муҳимфактнинграқами:

32

Муҳимфактнингноми:

Қимматлиқоғозларбўйичадаромадларниҳисоблаш

Эмитентнингқарорқабулқилганоргани:

Акциядорлар умумий йиғилиши

Қарорқабулқилинган сана:

30.06.2017 йил

Эмитент органимажлиси (йиғилиши) баённомаситузилган сана:

30.06.2017йил

Оддийакцияларбўйичадивидендларниҳисоблаш*

бир дона акциягасўмда:

132,50 сўм

бир дона акциянинг номинал қийматига (%да):

38,57

Имтиёзлиакцияларбўйичадивидендларниҳисоблаш*

бир дона акциягасўмда:

85,89

бир дона акциянинг номинал қийматига (%да):

25

Бошқақимматлиқоғозларбўйичадаромадларниҳисоблаш*

бир дона қимматлиқоғозга (сўмда):

бир дона қимматлиқоғознинг номинал қийматига (%да):

Қимматлиқоғозларбўйичадаромадларнитўлашнибошлашватугашсанаси

Бошлашсанаси

Тугашсанаси

Оддийакцияларбўйича:

01.07.2017 йил

30.08.2017 йил

Имтиёзлиакцияларбўйича:

01.07.2017 йил

30.08.2017 йил

Бошқақимматлиқоғозларбўйича:

Қимматлиқоғозларбўйичаҳисоблангандаромаднитўлашшакли (пул маблағларивабошқа мол-мулк):

пул маблағлари, акциядорларнинг пластик карточкалари ёки ҳисоб рақамларига пул кўчириш йўли билан амалга оширилади.

 

18 thoughts on “мухим факт №32

  1. WilliamIllut

    lisinopril rx coupon lipinpril — can i buy generic lisinopril online

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.