Қимматлиқоғозларбозоридаахборотларнитақдимэтишваэълонқилишқоидаларига
3-6-ИЛОВА

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

1.

Тўлиқ:

Хорижий инвестиция иштирокидаги“Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi”акциядорликжамияти

Қисқартирилган:

ХИИ “Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi” АЖ

Биржа тикерининг номи:*

 KYEZ 

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

Ўз.Р., Бухоро вилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уй

Почта манзили:

200701, Ўз.Р., Бухоровилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уй

Электрон почта манзили:*

info@kogonyog.uz

Расмий веб-сайти:*

www.kogonyog.uz

 

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

3.

Муҳимфактнинграқами:

06

Муҳимфактнингноми:

Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

Умумий йиғилиш тури:

Навбатдаги

Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:

30 июн 2018 йил

Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:

1 июл 2018 йил

Умумий йиғилиш ўтказилган жой:

Бухоро вилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уйда жойлашган«Kogon Yog-Ekstraksiya zavodi» АЖ мажлисларзали

Умумиййиғилишкворуми:

88,96 %

Овозберишгақўйилганмасалалар

Овоз бериш якунлари

ёқлаш

қарши

бетарафлар

%

сони

%

сони

%

сони

1.

Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.

63.12

28362978

35.79

16083478

2.

Акциядорлар умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.

63.12

28362978

35.79

16083478

3.

«Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2017 йилдаги молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича бош директор ҳисоботини эшитиш ва тасдиқлаш.

63.12

28362978

35.79

16083478

4

«Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботини эшитиш.

63.12

28362978

35.79

16083478

5

«Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2017 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг хисоботини эшитиш.

63.12

28362978

35.79

16083478

6

«Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш.

63.12

28362978

35.79

16083478

7

«Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2017 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторининг хулосасини тасдиқлаш.

63.12

28362978

35.79

16083478

8

.«Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖинг 2017 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича мустақил баҳолаш ташкилоти ҳисоботини кўриб чиқиш.

63.12

28362978

35.79

16083478

9

«Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2017 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш ва дивидендлар миқдорини, уни тўлаш шакли, муддати ва тартибини тасдиқлаш.

63.09

28356 510

35.81

16089946

10

«Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2018 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш.

63.12

28362978

35.79

16083478

11

«Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш.

63.11

28362978

36.88

16578098

12

«Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ ички корпоратив хужжатларни тасдиқлаш.

63.12

28362978

35.79

16083478

13

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

100

44934168

14

«Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

100

44934168

15

«Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ бош директорини сайлаш.

64.50

28982538

35.50

15951630

16

«Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ ижроия органининг аффилланган шахслари билан тузиладиган битимларни ёки йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни аниқлаш ва уларнинг тузилишини маъқуллаш тўғрисида.

63.13

28369990

34.65

15573386

 

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

1

Саноқ комиссияси аъзолари қуйидагича тасдиқлансин: Хамроев Отабек Рахматович – Хуқуқшунос,

Мухиддинова Гульнора Мехриддиновна – Ижро назорати, Раззоқова Гулжамол хамроевна – Архивчи

Бақоева Нигина Бахриддиновна- Хисобчи, Мирзаев Ғайбулло Низомович — Хисобчи

2

«Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АJ акциядорларининг умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин:- Акциядорларни рўйхатга олишнинг бошланиши 09-00.- Акциядорларни рўйхатга олишнинг тугатиш 11-00.- Санок комиссиясини хисоботи учун 3 дақиқа. -Йиғилиш президиумини, санок комиссиясини ва котибини сайлаш учун 3 дақиқа. -Хисоботлар учун 5-7 дақиқа. (хар бирига) -Йиғилиш кун тартибидаги қолган масалаларга 5 дақиқадан 7 дақиқагача вақт. -Кун тартибидаги масалалар юзасидан бюллетенга овоз бериш 3 дақиқа. -Овозларни санаб чиқиш ва санок комиссиясини овоз бериш натижалари тўғрисидаги хисоботига 10 дақиқа вақт.

3.

«Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2017 йилдаги молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича бош директор ҳисоботи тасдиқлансин.

4.

«Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

5

«Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2017 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

6

«Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботлари иловага мувофиқ тасдиқлансин.

7

«Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2017 йил якуни бўйича жамият ташқи аудитори “Trans – Audit – A” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

8

«Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2017 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича “Trans – Audit – A” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

9

ХИИ “Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi” АЖнинг 2017 йил якуни билан олинган 3 154 946 минг сўмлик соф фойдаси қўйидаги тартибда тақсимлансин:

1.Заҳира фондини шакллантириш учун – 5,0 % (157 747 300сўм); Дивидендларга – 50,48 % (1 592 896 952сўм); Ишлаб чиқаришни ривожлантиришга – 45 % (1 404 301 748 сўм); 2.Жамият акциядорларининг ҳар бир дона оддий акциясига 31 (ўттиз бир) сўмдан, жамият акциядорларининг ҳар бир дона имтиезли акциясига 85 (саксон беш) 89 (саксон тўққиз) тийин жами 1 592 896 952 сўм дивиденд тўлансин. 3. Акциядорларга тўланадиган дивиденд тўловлар акциядорларнинг пластик карточкалари ёки хисоб рақамларига пул кўчириш йўли билан 2018 йил 1 июлдан 2018 йил 30 августга қадар (60 кунда) амалга оширилсин. Акциядорлар томонидан белгиланган муддатда талаб қилиб олинмаган дивидендлар ушбу муддат тугагандан кейин, лекин учйилдан кўп бўлмаган даврда тўланиши мумкин. Уч йил ичида талаб қилиб олинмаган дивидендлар жамият иҳтиёрида қолиши белгилаб қўйилсин. 4. Дивидендлар биринчи навбатда имтиёзли акцияларга тўланади. Норезидент акциядорларнинг ёзма талабига кўра уларга ҳисобланган дивидендларни улар томондан кўрсатиладиган банк ҳисоб рақамига тўлансин.

10

“Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi” АЖ 2018 йил учун ишлаб чиқилган бизнес-режаси иловага асосан тасдиқлансин.

11

Жамиятнинг янги таҳрирдаги устави тасдиқланмасин.

12

“Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi“ АЖ ички корпоратив хужжатлари тасдиқлансин.

13

2018 йил Кузатув кенгаши аъзолигига қуйидаги номзодлар сайлансин:1. Умиров Дильшод Муминович

2. Ўтаев Тўлқин Рўзимуродович 3. Шодмонқулов Шерзод Аблакулович 4. Мирахмедов Мирсаид Ибрагимович 5. Садирдинов Жасурбек Муроджон ўғли 6. Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич 7. Мамажонов Дилшод

14

2018 йил тафтиш комиссияси таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: 1. Самандаров Талъат Юлдашевич, 2. Жовлиев Шухрат Норбобоевич, 3. Абдурахимов Ахрор Анварович

15

1.“Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi“ АЖ бош директори этиб Фозилов Санжар Хакимович сайлансин.

2.С.Фозилов билан мехнат шартномаси 1 йил муддатга тузилсин.

16

Жамият ижроия органининг аффилланган шахслар билан тузиладиган битимларни ва йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимлари маъқулланмасин.