Существенные Факты №6

Қимматлиқоғозларбозоридаахборотларнитақдимэтишваэълонқилишқоидаларига
3-6-ИЛОВА

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

1.

Тўлиқ:

Хорижий инвестиция иштирокидаги“Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi”акциядорликжамияти

Қисқартирилган:

ХИИ “Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi” АЖ

Биржа тикерининг номи:*

 KYEZ 

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

Ўз.Р., Бухоро вилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уй

Почта манзили:

200701, Ўз.Р., Бухоровилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уй

Электрон почта манзили:*

info@kogonyog.uz

Расмий веб-сайти:*

www.kogonyog.uz

 

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

3.

Муҳимфактнинграқами:

06

Муҳимфактнингноми:

Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

Умумий йиғилиш тури:

Навбатдан ташқари

Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:

26 феврал 2019 йил

Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:

26 феврал 2019 йил

Умумий йиғилиш ўтказилган жой:

Бухоро вилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уйда жойлашган«Kogon Yog-Ekstraksiya zavodi» АЖ мажлисларзали

Умумиййиғилишкворуми:

84,93 %

Овозберишгақўйилганмасалалар

Овоз бериш якунлари

ёқлаш

қарши

бетарафлар

%

сони

%

сони

%

сони

1.

Умумий йиғилиш саноқ комиссиясининг сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш

100

42964422

0

0

2.

Умумий йиғилиш регламентини тасдиқлаш

100

42964422

0

0

3.

Жамият кузатув кенгаши аъзоларини қайта сайлаш

100

42964422

0

0

4

Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини қайта сайлаш

100

42964422

0

0

 

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

1

Умумий йиғилиш саноқ комиссиясининг сони ва шахсий таркиби қуйидагича тасдиқлансин:

Хамроев Отабек Рахматович, Мухиддинова Гульнора Мехриддиновна,Хакимов Давлат Туробович, Раджабова Шоира Атоевна, Мирзаев Ғайбулло Низомович.

2

Йигилиш регламенти қуйидаги тартибда тасдиқлансин:

Акциядорларни рўйхатга олишнинг бошланиши 09-00. Акциядорларни рўйхатга олишнинг тугатиш 10-00.

Санок комиссиясини хисоботи учун 3 дақиқа. Йиғилиш президиумини, санок комиссиясини ва котибини сайлаш учун 3 дақиқа. Йиғилиш кун тартибидаги масалаларга 5 дақиқадан 7 дақиқагача вақт.

Кун тартибидаги масалалар юзасидан бюллетенга овоз бериш 3 дақиқа. Овозларни санаб чиқиш ва санок комиссиясини овоз бериш натижалари тўғрисидаги хисоботига 15 дақиқа вақт ажратиш.

3.

Кузатув кенгаши аъзолигига қуйидаги номзодлар сайлансин:

Мирзаахмедов Одилжон, Ботиров Шарофиддин, Шодмонқулов Шерзод,Эсиргапов Фахриддин, Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич, Назиртаев Салохуддин Алмахаматович, Саматов Алишер Ахматович.

4.

Жамият тафтиш комиссияси таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин:

Ғойибов Лазиз Ахматович, Рустамов Сарвар Равшанович, Ғаниев Саидикром Бахрамович.

 

Жамият бош директори: А.С.Файзиев

 

Жамият Бош хисобчиси: И.Ж.Наврузов

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахс: Ш.Шарипов