Существенные Факты №6

Қимматлиқоғозларбозоридаахборотларнитақдимэтишваэълонқилишқоидаларига
3-6-ИЛОВА

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

1.

Тўлиқ:

Хорижий инвестиция иштирокидаги“Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi”акциядорликжамияти

Қисқартирилган:

ХИИ “Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi” АЖ

Биржа тикеринингноми:*

 KYEZ 

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашганери:

Ўз.Р., Бухоро вилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уй

Почта манзили:

200701, Ўз.Р., Бухоровилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уй

Электрон почта манзили:*

info@kogonyog.uz

Расмий веб-сайти:*

www.kogonyog.uz

 

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

3.

Муҳимфактнинграқами:

06

Муҳимфактнингноми:

Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

Умумиййиғилиштури:

Навбатдан ташкари

Умумиййиғилишўтказишсанаси:

30 апрел 2019 йил

Умумиййиғилишбаённомаситузилган сана:

7 май 2019 йил

Умумиййиғилишўтказилганжой:

Бухоро вилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уйда жойлашган«Kogon Yog-Ekstraksiya zavodi» АЖ мажлисларзали

Умумиййиғилишкворуми:

83,49 %

Овозберишгақўйилганмасалалар

Овозберишякунлари

ёқлаш

қарши

бетарафлар

%

сони

%

сони

%

сони

1.

Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.

98.81

41719110

1.19

498432

2.

Акциядорлар умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.

98.81

41718230

1.19

499312

3.

Жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш

37.37

15779394

62.62

26438148

4

Жамиятнинг «Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги» Низомини янги таҳрирда тасдиқлаш.

37.37

15779394

62.62

26438148

5

Жамиятнинг «Кузатув кенгаши тўғрисидаги» Низомини янги таҳрирда тасдиқлаш.

37.37

15779394

62.62

26438148

6

Жамиятнинг «Ижроия органи ҳақидаги» Низомини янги таҳрирда тасдиқлаш.

37.37

15779394

62.62

26438148

7

Жамиятнинг «Тафтиш комиссияси тўғрисидаги» Низомини янги таҳрирда тасдиқлаш.

37.37

15779394

62.62

26438148

8

Аудиторлик ташкилоти танлаш ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш.

37.37

15779394

62.62

26438148

 

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

1

Санок комиссияси аъзолари сони уч кишидан ва шахсий таркиби Исоева Майрам Мамадовна (комиссия раиси), Болтаев Замон ва Мирзаев Гайбулло Низомович таркибида санок комиссияси тасдиқлансин

2

Жамият акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.

3.

Жамият янги тахрирдаги Уставини 1-иловага мувофиқ тасдиқлаш таклифи рад этилсин.

4.

Жамиятнинг «Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги» Низоми янги таҳрирда 2 – иловага мувофиқ тасдиқлаш таклифи рад этилсин.

5

Жамиятнинг «Кузатув кенгаши тўғрисидаги» Низоми янги таҳрирда 3 – иловага мувофиқ тасдиқлаш таклифи рад этилсин.

6

Жамиятнинг «Ижроия органи ҳақидаги» Низоми янги тахрида 4 – иловага мувофиқ тасдиқлаш тасдиқлаш таклифи рад этилсин.

7

Жамиятнинг «Тафтиш комиссияси тўғрисидаги» Низоми янги тахрирда 5 – иловага мувофиқ тасдиқлаш таклифи рад этилсин..

8

Аудиторлик ташкилоти танлаш ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш масалалари кейинги акциядорлар умумий йигилишида қарор қабул қилиш учун қолдирилсин ва қонунчиликка мувофиқ янги танлов ўтказилсин

Жамият бош директори: А.С.Файзиев

Жамият Бош хисобчиси: И.Ж.Наврузов

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли

шахснинг Ф.И.Ш. Ш.З.Шарипов