Существенные Факты №06

Қимматлиқоғозларбозоридаахборотларнитақдимэтишваэълонқилишқоидаларига
3-6-ИЛОВА

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

1.

Тўлиқ:

Хорижий инвестиция иштирокидаги“Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi”акциядорликжамияти

Қисқартирилган:

ХИИ “Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi” АЖ

Биржа тикерининг номи:*

 KYEZ 

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

Ўз.Р., Бухоро вилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уй

Почта манзили:

200701, Ўз.Р., Бухоровилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уй

Электрон почта манзили:*

info@kogonyog.uz

Расмий веб-сайти:*

www.kogonyog.uz

 

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

3.

Муҳимфактнинграқами:

06

Муҳимфактнингноми:

Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

Умумий йиғилиш тури:

Навбатдаги

Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:

27 сентябр 2019 йил

Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:

07 октябр 2019 йил

Умумий йиғилиш ўтказилган жой:

Бухоро вилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уйда жойлашган«Kogon Yog-Ekstraksiya zavodi» АЖ мажлисларзали

Умумиййиғилишкворуми:

81,90 %

Овозберишгақўйилганмасалалар

Овоз бериш якунлари

ёқлаш

қарши

бетарафлар

%

сони

%

сони

%

сони

1.

Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.

100,0

41 410 274

2.

Акциядорлар умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.

100,0

41 410 274

3.

Жамият Бош директорининг 2018 йил бизнес-режасининг асосий кўрсаткичларини бажарилиши ва жамият ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.

63,13

26 138 244

36,87

15 272 030

4

Жамият Кузатув кенгашининг 2018 йил якунлари бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботини эшитиш.

99,99

41 409 394

0,002

880

5

Жамиятнинг 2018 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра жамиятнинг тафтиш комиссияси хулосасини эшитиш..

99,99

41 406 050

   

0,01

4 224

6

Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими ва корпоратив бошқарув Кодекс тавсияларига риоя қилинишининг 2018 йил якунлари бўйича мустақил баҳоланиши натижалари юзасидан ҳисоботини эшитиш.

63,12

26 134 020

36,87

15 272 030

0,03

4 224

7

Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерлик баланси, фойда ва зарари ҳисоблари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.

63.12

26 134 020

36,87

15 272 030

0,03

4 224

8

Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш ва дивиденд тўлаш тартибини тасдиқлаш.

100,0

41 410 274

9

Акциядорлар ёки унинг қонуний ҳуқуқий вориси, ёхуд меросхўри даъво қилиш учун белгиланган муддатда талаб қилиб олинмаган дивидендларини жамият ихтиёрига ўтказиш..

99,98

41 406 050

0,2

4 224

10

Жамиятнинг 2019 йил учун йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш.

64,0

26 138 244

0

0

37,0

15 272 030

11

Жамиятнинг Бош директорини танлов асосида сайлаш.

0,02

195 184

99,98

41 210 866

0

0

12

Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

100,0

41 410 274

0

0

0

0

13

Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

100,0

41 410 274

0

0

0

0

14

Жамиятнинг «Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида»ги Низомини янги таҳрирда тасдиқлаш.

0,01

199 408

0,99

41 210 866

0

0

15

Жамиятнинг «Кузатув кенгаши тўғрисида»ги Низомини янги таҳрирда тасдиқлаш.

0,01

186 736

0,99

41 210 866

0,001

12 672

16

Жамиятнинг «Ижроия органи тўғрисида»ги Низомини янги таҳрирда тасдиқлаш.

0,01

199 408

0,99

41 210 866

0

0

17

Жамиятнинг «Тафтиш комиссияси тўғрисида»ги Низомини янги таҳрирда тасдиқлаш.

0,01

199 408

0,99

41 210 866

0

0

18

XИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.

0,01

199 408

0,99

41 210 866

0

0

19

Жамиятнинг «Кузатув кенгаши аъзоларини рағбатлантириш ва (ёки) харажатларни қоплаш тартиби тўғрисида»ги Низомини тасдиқлаш.

0,01

199 408

0,99

41 210 866

0

0

20

XИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ миноритар акциядорлар қўмитасини тузиш ва «Миноритар акциядорлар қўмитаси тўғрисида»ги Низоми тасдиқлаш.

0,01

199 408

0,99

41 210 866

0

0

21

Миноритар акциядорлар қўмитаси аъзоларини сайлаш

 

0

100,0

41 410 274

0

0

 

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

1

Саноқ комиссияси аъзолари сони уч кишидан ва шахсий таркиби Исаева Майрам Мамадовна (комиссия раиси), Болтаев Замон ва Мирзаев Гайбулло Низомович таркибида саноқ комиссияси тасдиқлансин.

2

Жамият акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.

3.

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ Бош директори в.в.б.нинг 2018 йил бизнес-режасининг асосий кўрсаткичларини бажарилиши ва жамият ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.

4.

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ Кузатув кенгашининг 2018 йил якунлари бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.

5

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2018 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра жамиятнинг тафтиш комиссияси хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

6

6.1. Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими ва корпоратив бошқарув Кодекс тавсияларига риоя қилинишининг 2018 йил якунлари бўйича мустақил баҳоланиши натижалари юзасидан ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. 6.2. Жамият Бош директори ва Кузатув кенгаши аъзоларига Жамиятнинг Кодекс тавсияларига риоя қилинишининг мустақил баҳоланишида янада юқори натижага эришиши учун чора-тадбирлар кўриш вазифаси юклатилсин.

7

7.1. ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2018 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерлик баланси, фойда ва зарари ҳисоблари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин. 7.2. Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича «Korifey-Audit» МЧЖ аудиторлик ташкилотининг Миллий аудит стандартлари асосида ўтказилган ташқи аудит натижасининг ижобий хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

8

8.1. XИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2018 йилда келиб чиққан 16 465 222,69 минг сўмлик соф фойдаси тасдиқлансин. 8.2. 2018 йил фаолиятидан келиб чиқган жамият соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: 8.2.1. Жамият заҳира фондига — 823 261 134,68 тийин минг сўм (соф фойданинг 5%); 8.2.2. Оддий ва имтиёзли акциялар бўйича дивиденд тўлашга — 8 267 465 599,72 сўм (соф фойданинг 50,21%), шу жумладан: — оддий акциялар бўйича дивиденд тўлови — 8 242 080 982 сўм, бунда хар бир оддий акция бўйича 163 сўм (номинал қийматига нисбатан 47,45% миқдорда) — имтиёзли акциялар бўйича дивиденд тўлови – 25 384 617 сўм 72 тийин, бунда хар бир имтиёзли акция бўйича 85 сўм 89 тийиндан (номинал қийматига нисбатан 25% миқдорда). 8.2.3. Қолган 7 374 495 959 сўм 13 тийин (соф фойданинг 44,79 %) миқдордаги соф фойдани жамият устав фондини кейинчалик капитализациялаштириш йўли билан оширишга фойдаланиш шарти билан ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтирилсин. 8.3. Оддий ва имтиёзли акциялар учун дивидендларни пул кўринишида тўлаш, тўловларни ушбу қарор қабул қилинганидан 60 календар кундан сўнг юридик шахсларга уларни ҳисоб рақамига пул кўчириш йўли билан ва жисмоний шахсларга дивиденд тўлови бошлангандан 60 календар куни давомида талаб қилиб келган акциядорлар ва уларнинг қонуний вакилларига пластик картасига пул кўчириш йўли билан, ушбу муддатда талаб қилиб келмаган жисмоний шахс акциядорларга «Ўзбекистон почтаси» АЖ орқали пул ўтказмаси сифатида амалга ошириш ва қонунчилик талабларига мувофиқ тўлов билан боғлиқ барча харажатларни (тўлов манбаидан ушланадиган даромад солиғидан ташқари) жамият ҳисобидан амалга оширилсин. 8.4. Жамият Ўзбекистон Республикаси норезидент акциядорининг ёзма талабига кўра унга ҳисобланган дивидендларни эркин айирбошланадиган валютага айирбошлаб, маблағларни норезидент акциядор тақдим этган банк ҳисобварағига ўтказиб берилсин.

9

9.1. Жамиятнинг эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил муддат ичида талаб қилиб олинмаган жами 3 924 812,1 cўмлик дивидендни жамият ихтиёрига қолдирилсин. 9.2. Жамият ижро органига ушбу қарор ижросини таъминлаш вазифаси юклатилсин.

10

Жамиятнинг 2019 йил учун бизнес-режаси 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

11

11.1. Жамият Бош директорини танлов асосида сайлаш масаласи Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамаси билан келишилгунга қадар қолдирилсин. 11.2 Вазирлар Маҳкамаси келишуви асосида номзод кўрсатилгунга қадар Жамият Бош директори вазифасини вақтинча бажарувчиси сифатида Файзиев Акмаль Сулаймонович сайлансин. 11.3. XИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ Бош директори вақтинча вазифасини бажариш бўйича Файзиев Акмаль Сулаймонович билан меҳнат шартномаси тузилсин.

12

Жорий ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ Кузатув кенгаши аъзолари Сангилова Азиза Бахтияровна, Ботиров Шароф Рашидович, Эрсориев Ризамат Янгибаевич, Гаппаров Жасур Ибадуллаевич, Саматов Алишер Ахматович, Шеров Жамшид Истамович ва Садирдинов Жасурбек Муроджон угли таркибида сайлансин..

13

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ тафтиш комиссияси аъзолигига Ғойибов Лазиз Ахматович, Рустамов Сарвар Равшанович ҳамда Шарипов Умиджон Шавкатовичлар сайлансин.

14

Жамиятнинг «Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида»ги Низоми янги таҳрирда 2-иловага мувофиқ тасдиқлаш таклифи рад этилсин.

15

Жамиятнинг «Кузатув кенгаши тўғрисида»ги Низоми янги таҳрирда 3-иловага мувофиқ тасдиқлаш таклифи рад этилсин.

16

Жамиятнинг «Ижроия органи тўғрисида»ги Низоми янги таҳрирда 4-иловага мувофиқ тасдиқлаш таклифи рад этилсин.

17

Жамиятнинг «Тафтиш комиссияси тўғрисида»ги Низоми янги таҳрирда 5-иловага мувофиқ тасдиқлаш таклифи рад этилсин.

18

Жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини 6- иловага мувофиқ тасдиқлаш таклифи рад этилсин. 18.2. Жамият Уставининг янги таҳрири лойиҳасини ишлаб чиқиш мобайнида жорий акциядорлар умумий йиғилишида айтиб ўтилган кўрсатмалар инобатга олинсин.

19

Жамиятнинг “Кузатув кенгаши аъзоларини рағбатлантириш ва (ёки) харажатларни қоплаш тартиби тўғрисида”ги Низомнинг лойиҳаси7-иловага мувофиқ тасдиқлаш таклифи рад этилсин ва ушбу Низом белгиланган тартибга риоя қилинган ҳолда тайёрланиб, қайта кўриб чиқилсин

20

20.1.XИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ миноритар акциядорлар қўмитасини тузиш таклифи рад этилсин. 20.2. XИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ «Миноритар акциядорлар қўмитаси тўғрисида» ги Низоми 8-иловага мувофиқ тасдиқлаш таклифи рад этилсин.

21

XИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ миноритар акциядорлар қўмитасини тузиш таклифи рад этилганлиги сабабли қўмита аъзолигига номзодлар сайланмасин.

 

 

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш

Аъзолар тугрисида маълумот

Овозлар сони

Ф.И.Ш

Иш жойи

Унга тегишли акциялар

 

Сони

Тури

1

Сангилова Азиза Бахтияровна

Давлат активларини бошқариш Агентлиги

0

 

45 397 187

2

Ботиров Шароф Рашидович

Давлат активларини бошқариш Агентлиги

0

 

45 397 187

3

Эрсориев Ризамат Янгибаевич

Давлат активларини бошқариш Агентлиги

0

 

45 397 187

4

Гаппаров Жасурбек Ибадуллаевич

Давлат активларини бошқариш Агентлиги

0

 

45 397 187

5

Саматов Алишер Ахматович

Тадбиркор

0

 

35 717 897

6

Шеров Жамшид Истамович

Тадбиркор

0

 

35 717 897

7

Садирдинов Жасурбек Муроджон угли

тадбиркор

0

 

35 634 736